Στα 250 καλύτερα παγκοσμίως το ΕΚΠΑ

Στα 250 καλύτερα παγκοσμίως το ΕΚΠΑ

 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου 2019, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «WebometricsRankingofWorldUniversities» για το 2ο εξάμηνο του 2019.  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνπαραμένει μεταξύ των καλύτερων 250 Πανεπιστημίων της εν λόγω κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη θέση 219 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 70η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5832 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 293, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 382, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 540 και το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 564. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:

1.       Παρουσία (PresenceRank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (ImpactRank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (OpennessRank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιουλίου 2019 υπάρχει σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 100 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των πέντε πρώτων προφίλ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

4.      Αριστεία (ExcellenceRank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (β΄ εξάμηνο)

RANKING

WORLD RANK

UNIVERSITY

PRESENCE RANK*

IMPACT RANK*

OPENNESS RANK*

Excellence Rank*

1

219

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

339

374

72

222

2

293

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

512

325

332

315

3

382

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

523

422

388

457

4

540

UNIVERSITY OF IOANNINA

984

631

494

631

5

564

UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE)

1848

702

413

647

6

671

UNIVERSITY OF CRETE

1777

1020

455

686

7

984

UNIVERSITY OF THESSALY

2324

2078

673

923

8

1051

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

2117

1668

879

1170

9

1218

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

1058

1600

824

1650

10

1288

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

3549

2358

812

1349

11

1397

UNIVERSITY OF PIRAEUS

2826

1975

1076

1722

12

1438

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

2567

1422

2225

1830

13

1499

UNIVERSITY OF MACEDONIA

3028

1497

1579

2043

14

1641

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

4260

4031

1041

1440

15

1668

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

2088

6225

872

1049

16

1784

IONIAN UNIVERSITY

2559

1004

2660

2941

17

1886

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE

2830

4095

1340

1918

18

1980

HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS

5717

4820

1435

1740

19

2107

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF ATHENS

4258

3142

1959

2518

20

2124

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF THESSALONIKI

4825

3093

1866

2561

21

2157

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

3989

3962

1776

2331

22

2307

PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

6086

2322

2666

3000

23

2474

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

5780

5222

2333

2273

24

2710

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA

3409

3631

2132

3440

25

3730

ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY

7570

9858

4640

2904

26

4419

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN GREECE

9040

10362

3265

4208

27

4556

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LAMIA

8704

8873

6816

4070

28

4817

AMERICAN COLLEGE OF GREECE

5966

3341

3655

6046

29

4820

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

5557

3476

3545

6046

30

5102

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PIRAEUS

4558

4282

4001

6046

31

5102

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA (TEI KOZANI)

10764

10626

8602

3565

32

5431

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF EPIRUS

5181

5531

3750

6046

33

5508

AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS

977

2195

8602

6046

34

5886

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

7943

6308

4227

6046

35

6345

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF KAVALA

9249

7066

4666

6046

36

6360

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA (TEI SERRES)

1205

8253

4584

6046

37

6373

METROPOLITAN COLLEGE

10720

6505

5198

6046

38

7063

HELLENIC NAVAL ACADEMY

10691

13778

6966

4757

39

7327

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE IONIAN ISLANDS

9930

8373

5403

6046

40

7721

AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

8259

8192

6500

6046

41

7734

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PATRAS

9972

8715

5827

6046

42

7756

(3) CITY COLLEGE INTERNATIONAL FACULTY UNIVERSITY OF SHEFFIELD

3659

9371

5898

6046

43

8960

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS

7823

6551

8602

6046

44

10124

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF STEREA ELLADA

10893

13477

4184

6046

45

10730

AMERICAN FARM SCHOOL THESSALONIKI

10356

9210

8469

6046

46

11052

HELLENIC ARMY ACADEMY

10819

14636

8602

5160

47

11269

MEDITERRANEAN COLLEGE

6379

9873

8602

6046

48

11290

NEW YORK COLLEGE

6720

9849

8602

6046

49

11492

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CHALKIDA

12769

9570

8602

6046

50

12600

COLLEGE YEAR IN ATHENS

10976

11080

8602

6046

51

13030

AKTO ART & DESIGN

12288

11486

8602

6046

52

13773

HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER

10321

12618

8602

6046

53

14100

BCA BUSINESS STUDIES

15496

12579

8602

6046

54

14151

SWISS BUSINESS SCHOOL FOR INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT EDUCATION (ALPINE CENTER)

16312

12578

8602

6046

55

14616

CITY UNITY COLLEGE

8647

13825

8602

6046

56

15001

INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES

18241

13481

8602

6046

57

15645

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PELOPONNESE

7942

17046

7973

6046

58

15924

AEGEAN OMIROS COLLEGE

8940

15483

8602

6046

59

15947

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

20111

14557

8602

6046

60

16899

VAKALO ART & DESIGN COLLEGE

17251

15932

8602

6046

61

17203

ICBS BUSINESS SCHOOL

16930

16332

8602

6046

62

17692

STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI

15438

17038

8602

6046

63

17995

DEI COLLEGE

16146

17366

8602

6046

64

19514

BRITISH HELLENIC COLLEGE

24298

18699

8602

6046

65

19514

AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES

14470

19292

8602

6046

66

19741

(3) NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS MEDICAL SCHOOL

19292

19191

8602

6046

67

20845

CONSERVATOIRE OF NORTHERN GREECE

20206

20421

8602

6046

68

20865

INSTITUTION D΄ETUDES FRANCOPHONES

17043

20653

8602

6046

69

21472

AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS

27304

20804

8602

6046

70

22528

ATHINAIKI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA RENE DESCARTES COLLEGE CNAM

27358

21952

8602

6046

71

22604

GREEK BIBLE COLLEGE

22096

22235

8602

6046

72

23798

COLLEGE OF PROFESSIONAL JOURNALISM

26848

23417

8602

6046

73

24020

MBS COLLEGE COLLEGE OF CRETE HERAKLION

24051

23743

8602

6046

74

24028

ATHENIAN COLLEGE

27505

23615

8602

6046

75

24094

ATTICO COLLEGE

25033

23804

8602

6046

76

26498

EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES CORFU

27559

26334

8602

6046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.