Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019

Θέματα 2004 – Λατινικά – Ημερήσιο Λύκειο

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

 

Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et glorianomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis

fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva

sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.

 

Μονάδες 40

 

Β. Παρατηρήσεις

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω συνεκφορές:

quam rem : ονοµαστική πληθυντικού αριθµού

aliquod dedecus : δοτική ενικού αριθµού

eo bello : αιτιατική πληθυντικού αριθµού

patre imperatore : γενική πληθυντικού αριθµού

eximiae pulchritudinis : αφαιρετική ενικού αριθµού

quodam die : αιτιατική ενικού αριθµού.

Μονάδες 12

 

β. libentissime, utilia, durius: να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθµών.

Μονάδες 3

2.α. perisse: να γράψετε

  • τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού αριθµού της οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα
  • την ονοµαστική και γενική ενικού και πληθυντικού αριθµού της µετοχής ενεστώτα του ουδέτερου γένους.

Μονάδες 5

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:

obiecerunt : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής

constituta est : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα της ίδιας φωνής

meruisse : τον ίδιο τύπο του ενεστώτα της ίδιας φωνής

data erat : α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής

persuasit : το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής

conloqui : τον ίδιο τύπο του µέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο)

docere : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα της ίδιας φωνής

factu : β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής

fugit : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

credita est : απαρέµφατο µέλλοντα της ίδιας φωνής.

Μονάδες 10

3.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

Asiae       : είναι ……………. στο …………….

Murenae  : είναι ……………. στο …………….

generi      : είναι ……………. στο …………….

dono        : είναι ……………. στο …………….

factu        : είναι ……………. στο …………….

sese         : είναι ……………. στο …………….

Μονάδες 6

β. quae utilia factu essent:

 

  • Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο της παραπάνω δευτερεύουσας πρότασης

(µονάδες 3)

  • να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων

(µονάδες 4)

  • να τη µετατρέψετε στον ευθύ λόγο

(µονάδες 2)

 

Μονάδες 9

4.α. Si quid durius ….. praedicabat:

Να αναγνωριστεί το είδος του υποθετικού λόγου και να γραφεί έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού για το παρόν καθώς και υπόθεση δυνατή ή πιθανή.

Μονάδες 9

β. quod imperandum militibus esset:

Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον αντίστοιχο τύπο του debeo+απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική).

Μονάδες 6

 

 

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.