Π.Ε.Φ.: Επιμορφωτικές συναντήσεις Οκτωβρίου

Π.Ε.Φ.: Επιμορφωτικές συναντήσεις Οκτωβρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας μετά από την επιτυχία που σημείωσαν

οι επιμορφωτικές συναντήσεις του Σεπτεμβρίου 2017 και του Φεβρουαρίου 2018 ορ- γανώνει νέο κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων, με ανανεωμένο πρόγραμμα, από1ης Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 12ης Οκτωβρίου 2018, ώρες 7-9 μ.μ.,(εκτός αρ- γιών) στον φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων (Δομοκού 2 -Σταθμός Λαρίσης) και με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις των φιλολογικών μα- θημάτων». Συγκεκριμένα οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα αφορούν τα εξής αντι- κείμενα:

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Πρωτότυπο) Γυμνασίου
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Μετάφραση) Γυμνασίου
 • Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α, Β ́ και Γ ́ Λυκείου
 • Γλώσσα Α ́, Β ́ και Γ ́Γυμνασίου
 • Έκφραση –Έκθεση Α ́, Β ́ και Γ ́ Λυκείου
 • Κείμενα Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α ́, Β ́ και Γ ́Γυμνασίου
 • Κείμενα Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α ́, Β ́ και Γ ́ Λυκείου
 • Ιστορία Α ́, Β ́ και Γ ́ Γυμνασίου
 • Ιστορία Α ́, Β ́ και Γ ́ Λυκείου
 • Λατινικά
 • Φιλοσοφία
 • Εναλλακτικές διδακτικέςπροσεγγίσεις.
 • Διαχείριση προβλημάτων στην τάξη.

  Παρακαλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις συναντή- σεις αυτές να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΦ ([email protected])μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου 2018, αναφέροντας το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και όσοι παρακολούθησαν τον Α ́ και Β ́ Κύκλο. Μετά το πέρας του Γ ́ Κύκλου θα χορη- γηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τους εισηγητές και τα θέματα των εισηγήσεων.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Τασούλα Καραγεωργίου Αντώνης Μαστραπάς


 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος