Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.1.18.7-1.1.20.5

περὶ πλείονος ἐποιήσατο εὐορκεῖν ἢ χαρίσασθαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον καὶ φυλάξασθαι τοὺς ἀπειλοῦντας. καὶ γὰρ ἐπιμελεῖσθαι θεοὺς ἐνόμιζεν ἀνθρώπων οὐχ ὃν τρόπον οἱ πολλοὶ νομίζουσιν· οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς θεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δ’ οὐκ εἰδέναι· Σωκράτης δὲ πάντα μὲν ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων πάντων. Θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν οὐδέν ποτε περὶ τοὺς θεοὺς οὔτ’ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ θεῶν οἷά τις ἂν καὶ λέγων καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομίζοιτο εὐσεβέστατος.

Πηγή: TLG

 

εὐορκῶ= κρατώ, τηρώ τον όρκο

 

Παρατηρήσεις

  1. Να γράψετε τη μετάφραση του παραπάνω αποσπάσματος.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
πλείονος Υπερθετικός  
ὃν Ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό  
ἀσεβὲς Συγκριτικός  
οὐδέν Δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους  
τοιαῦτα Γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  
πράξαντα Απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή  
νομίζοιτο Ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα στην άλλη φωνή  
ἡγεῖτο Απαρέμφατο παθητικού αορίστου α´  
ἐποιήσατο Απαρέμφατο ενεστώτα  
εἰδέναι 2ο ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο  

Μονάδες 10

 

  1. α)Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: εὐορκεῖν, τῷ δήμῳ, ἀνθρώπων, πάντων.

β) οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς θεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι τὰ δ’ οὐκ εἰδέναι. Να τραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ.

γ) τά λεγόμενα. Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

Μονάδες 10

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.