Διάλεξη: Ιστορία και δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας

Διάλεξη: Ιστορία και δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας

Διάλεξη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, κυρίου Λεάνδρου Ρακιντζή με θέμα: «Ιστορία και δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας»

που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση Διάλεξης

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος