ΔΠΜΣ: «Μουσειακές Σπουδές»

Δημοσιεύτηκε η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2018

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου η νέα παγκόσμια κατάταξη του  Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2018 (http://www.webometrics.info/en). Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 18.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 77 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο βρίσκεται στη θέση 271 παγκοσμίως. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 287, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 355, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 486 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 589. (βλέπε πίνακα 1)

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

  1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
  2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
  4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2011-2015 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Ιδιαίτερα μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στο τρίτο κριτήριο αυτό του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 43η θέση  παγκοσμίως μεταξύ των 12.000 Πανεπιστημίων με 574706 ετεροαναφορές. Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο  σε ιδρυματικό επίπεδο  σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη. (http://www.webometrics.info/en/node/169)


Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2018 (α΄ εξάμηνο)

Ranking World Rank University Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 271 National and Kapodistrian University of Athens 481 529 43 212
2 287 Aristotle University of Thessaloniki 332 314 494 294
3 355 National Technical University of Athens 472 260 606 461
4 486 University of Patras (incl University of Western Greece) 631 530 562 581
5 589 University of Crete 753 829 536 616
6 665 University of Ioannina 1384 1011 801 605
7 1025 Democritus University of Thrace 299 1711 1390 981
8 1029 University of Thessaly 1038 1983 905 922
9 1076 University of the Aegean 1238 1455 1249 1157
10 1191 Athens University of Economics and Business 1626 1255 977 1521
11 1270 Technical University of Crete 1940 2309 835 1241
12 1483 University of Piraeus 1795 2352 1256 1581
13 1591 University of Macedonia 1452 1538 1672 2127
14 1627 Ionian University 2451 528 2533 2959
15 1662 Agricultural University of Athens 3066 3937 1273 1393
16 1714 Harokopio University of Athens 4322 4058 950 1489
17 1900 Hellenic Open University 2263 1934 2072 2474
18 1928 Technological Education Institute of Crete 1641 3984 1439 1922
19 1944 University of Peloponnese 3034 2923 2045 2117
20 1944 Technological Education Institute of Athens 1820 2660 2033 2262
21 2209 University of Western Macedonia 3301 6000 2333 1733
22 2447 Technological Education Institute of Thessaloniki 2640 3443 2680 2805
23 2677 Technological Education Institute of Piraeus 2801 4338 3020 2912
24 2777 Panteion University of Political and Social Sciences 1565 4149 2412 3300
25 3122 Athens Information Technology 20368 10010 2260 2283
26 3208 Technological Education Institute of Lamia 8483 8591 3265 2780
27 3425 Technological Education Institute of Larissa 2807 3585 2689 4397
28 3432 Technological Education Institute of Patras 5659 8493 3074 3229
29 3826 Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani) 3319 9468 4274 3529
30 4784 American School of Classical Studies at Athens 5234 3417 4083 5777
31 5243 Technological Education Institute of Epirus 2793 5739 3209 5777
32 5486 American College of Greece 6919 5520 4041 5777
33 5531 International Hellenic University 6036 5702 4066 5777
34 5599 Hellenic Naval Academy 20781 13556 4627 4063
35 5684 Technological Education Institute of Kavala 6687 6962 3055 5777
36 5864 Technological Education Institute of Kalamata 5798 6983 3942 5777
37 5937 Alba Graduate Business School 13151 7122 3324 5777
38 6146 Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres) 4522 8093 3988 5777
39 6394 Technological Education Institute of Chalkida 12409 9746 5608 5246
40 6596 American College of Thessaloniki 11652 8660 4078 5777
41 6695 School of Pedagogical and Technological Education 5188 10337 2886 5777
42 7341 Technological Educational Institution of the Ionian Islands 4738 10960 4121 5777
43 7556 Technological Education Institute of Western Greece 4949 11743 3532 5777
44 8297 Technological Educational Institute of Sterea Ellada 5683 13184 3106 5777
45 8376 American Farm School Thessaloniki 13356 9804 6797 5777
46 8948 Athens School of Fine Arts 6622 6468 9593 5777
47 9892 New York College 9761 9972 8621 5777
48 11249 Bca Business Studies 13975 12758 7445 5777
49 11276 Mediterranean College 12511 9030 9593 5777
50 11422 (3) CITY College International Faculty University of Sheffield 8483 9521 9593 5777
51 13888 Akto Art & Design 16244 12057 9593 5777
52 14097 College Year in Athens 18357 12129 9593 5777
53 14502 Metropolitan College 9978 13360 9593 5777
54 14963 Hellenic American Education Center 17478 13437 9593 5777
55 15071 Independent Science & Technology Studies 18417 13467 9593 5777
56 15528 Hellenic Army Academy 14825 17403 9593 5246
57 15528 Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) 20182 13796 9593 5777
58 16070 City University Athens 19397 14606 9593 5777
59 16232 (3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School 16973 18856 7646 5777
60 16803 Vakalo Art & Design College 14496 16040 9593 5777
61 16988 Hellenic American University 20572 15673 9593 5777
62 17327 Aegean Omiros College 15571 16630 9593 5777
63 17404 ICBS Business School 16639 16630 9593 5777
64 18420 State Conservatory of Thessaloniki 18395 17725 9593 5777
65 19181 British Hellenic College 15709 18856 9593 5777
66 19396 DEI College 18392 18856 9593 5777
67 19433 AAS College Applied Arts Studies 19552 18796 9593 5777
68 21335 Institution d΄Etudes Francophones 20167 21011 9593 5777
69 21480 Conservatoire of Northern Greece 21697 21011 9593 5777
70 22084 American University of Athens 26734 20673 9593 5777
71 23043 College of Professional Journalism 17463 23193 9593 5777
72 23227 Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM 22673 22958 9593 5777
73 23599 Greek Bible College 20018 23640 9593 5777
74 23599 MBS College College of Crete Heraklion 24448 23193 9593 5777
75 23689 Attico College 25179 23193 9593 5777
76 25508 Athenian College 27100 24742 9593 5777
77 25932 European College for Tourism Studies Corfu 26033 25720 9593 5777

Πηγή: Ιστοσελίδα WEBOMETRICS –  http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.