Υποτροφίες (Βραβείο Αndre Corvisier για διδακτορικές διατριβές στην Στρατιωτική Ιστορία)

Υποτροφίες (Βραβείο Αndre Corvisier για διδακτορικές διατριβές στην Στρατιωτική Ιστορία)

Υποτροφίες (Βραβείο Αndre Corvisier για διδακτορικές διατριβές στην Στρατιωτική Ιστορία)

Ισιδώρα Δρίτσα