Η εγκύκλιος για τα μεταπτυχιακά

Η εγκύκλιος για τα μεταπτυχιακά

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος