Ορισμός εξεταστών – αξιολογητών για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ορισμός εξεταστών – αξιολογητών για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ορισμός εξεταστών – αξιολογητών για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος