Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη σεμιναριακή διάλεξη του κ. Χαράλαμπου Μηνάογλου, Διδάκτορος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Πρώιμη νεώτερη ελληνική ιστοριογραφία: θεματική, συγγραφείς, προβλήματα.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ (16:30, αίθουσα 812).

Πρώιμη νεώτερη ελληνική ιστοριογραφία: θεματική, συγγραφείς, προβλήματα
Παρότι ἡ ἱστοριογραφία τοῦ 19ου αἰώνα ἔχει μελετηθεῖ ἀρκετά, ἡ ἱστοριογραφικὴ παραγωγὴ τῶν τριῶν προηγούμενων αἰώνων δὲν ἔχει προσελκύσει τὸ ἐνδιαφερὸν τῶν εἰδικῶν. Ἡ πρώιμη ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία ἀκολουθεῖ σὲ γενικὲς γραμμὲς τὴν βυζαντινὴ παράδοση τῆς χρονογραφίας, ἀλλὰ συχνὰ παρακολουθεῖ καὶ τὴν σύγχρονή της εὐρωπαϊκὴ ἱστοριογραφία. Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὶς ἱστορίες ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἐμφανίζονται καὶ ἔργα ποὺ ἑστιάζονται στὰ σύγχρονα τῶν ἱστορικῶν γεγονότα, ἐνῶ κατὰ τὸν 18ο αἰώνα κυρίως συντάσσονται καὶ ἔργα γιὰ ἐπιμέρους ἱστορικὲς περιόδους καὶ ἰδιαίτερα συμβάντα. Παρότι, βέβαια, κανεὶς ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς δὲν ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ἱστοριογραφία καὶ οἱ περισσότεροι εἶναι λόγιοι μὲ πολὺ μεγάλο εὖρος ἐνδιαφερόντων, ἐντούτοις ἀπαντοῦν καὶ ὁρισμένοι ποὺ καλλιεργοῦν κατὰ κύριο λόγο τὴν ἱστορικὴ γραφή. Παρὰ τὴν πολὺ διαφορετικὴ προέλευση καὶ στοχοθεσία τῶν διαφόρων ἱστοριογράφων τῆς περιόδου μεταξύ τους διαμορφώνεται καὶ ἕνας τρόπον τινὰ κοινός/κυρίαρχος ἱστοριογραφικὸς λόγος ποὺ ἑδράζεται στὶς ἑξῆς κατηγορίες ἱστορικῆς σκέψης: Χρόνος, Χῶρος, Μύθος, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ συνέχεια (Ἑβραῖοι, Ρωμαῖοι, Ἕλληνες).

Σύντομο βιογραφικό
Ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου εἶναι διδάκτωρ νεώτερης ἱστορίας τοῦ τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Διετέλεσε ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση καὶ τοῦ Ι.Κ.Υ. Ἔχει ἐργαστεῖ στὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν (Πρόγραμμα ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ) καὶ στὸ Κέντρον Ἐρεύνης Ἱστορίας Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ Ζάννειο Πειραματικὸ Λύκειο Πειραιᾶ. Ἔχει δημοσιεύσει τρία βιβλία καὶ δεκάδες ἐπιστημονικὰ ἄρθρα. Ἐχρημάτισε μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἔχει λάβει μέρος καὶ σὲ πολλὰ προγράμματα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Τὰ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του ἑστιάζονται κυρίως στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ εἰδικότερα στὸν πνευματικὸ βίο τῶν Ἑλλήνων, τοὺς Ἕλληνες περιηγητές, τὴν ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία, τοὺς Φαναριῶτες καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.
http://independent.academia.edu/CharalamposMinaoglou

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.