πατήστε εδώ για το ενημερωτικό σημείωμα της CEDEFOP

Η παραπάνω έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Οι ευρωπαίοι χαράσσοντες πολιτικής ενδιαφέρονται επί μακρόν για την έκταση, τις αιτίες και τις συνέπειες της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγελμάτων. Οι ελλείψεις και τα πλεονάσματα επαγγελμάτων προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό. Το Cedefop έχει αναπτύξει μια καινοτόμο προσέγγιση, με σκοπό τον προσδιορισμό των επαγγελμάτων για τα οποία υπάρχει αναντιστοιχία στην αγορά εργασίας και στα οποία οι ευρωπαίοι και εθνικοί διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Η προσέγγιση του Cedefop αναλύει επίσης τους λόγους για τους οποίους προκύπτουν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Επαγγέλματα Προτεραιότητας με Αναντιστοιχία Δεξιοτήτων (ΕΠΑΔ) και έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά.
Η μελέτη για τα ΕΠΑΔ επικεντρώνεται σε επαγγέλματα για τα οποία η έλλειψη ή το πλεόνασμα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την εθνική οικονομία (συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών τομέων) όσο και για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Η προσέγγιση του Cedefop βασίζεται αρχικά σε ένα σύνολο ποσοτικών δεικτών για τον εντοπισμό των ελλειμματικών και πλεονασματικών επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας. Οι δείκτες αυτοί ωστόσο συνδυάζονται με ποιοτικά δεδομένα από την αγορά εργασίας (μέσω εθνικών εμπειρογνωμόνων) της εκάστοτε χώρας προκειμένου να προκύψουν τα ΕΠΑΔ.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ΕΠΑΔ για τα οποία υπάρχουν ελλείψεις αποτελούν έναν συνδυασμό επιστημονικών και τεχνολογικών επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Τα κυριότερα από αυτά είναι: ειδικοί πληροφορικοί, ιατροί, επαγγελματίες του τομέα των θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ), νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες και εκπαιδευτικοί (σχήμα 1). Τα ΕΠΑΔ για τα οποία απαιτείται μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και για τα οποία υπάρχουν ελλείψεις είναι: μάγειρες, ηλεκτροσυγκολλητές και οδηγοί φορτηγών.
Παρότι προκαλούν λιγότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις ελλείψεις, τα πλεονάσματα – όταν δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση για τις διαθέσιμες δεξιότητες– αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο αναντιστοιχίας στην αγορά εργασίας. Τα πλεονάσματα φανερώνουν λανθασμένη κατανομή πόρων και γενικότερα απώλειες της επένδυσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα πλεονασματικά ΕΠΑΔ στην ΕΕ περιλαμβάνουν τους οικοδόμους και τους εργάτες των σχετικών κλάδων, τους εργάτες ορυχείων, τους εργαζόμενους στους κλάδους των δομικών έργων, της μεταποίησης και των μεταφορών, τους εργαζόμενους σε γραμμές παραγωγής και χειριστές μηχανημάτων, τους εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα, τους γραμματείς και τους χειριστές πληκτροφόρων μηχανημάτων, καθώς και τους επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα.

sep4u.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.