Ποιοι ορίστηκαν προωθητές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ποιοι ορίστηκαν προωθητές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ypdvmth_main_foto_2015Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θεοδόσης Πελεγρίνης ορίστηκαν οι προωθητές ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανά περιφέρεια:

1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου:

 – Παπαδόγιαννης Ηλίας, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

 – Πλιώτα Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, ως αναπληρώτρια

2. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής:

 – Στραβολαίμου Δήμητρα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

– Κοντοπούλου Ιωάννα – Ευαγγελία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως αναπληρώτρια

3. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

– Αυλωνίτης Σπυρίδων, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού

– Κεντάρχου Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08, ως αναπληρώτρια

4. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας:

 – Γασπαρινάτου Δέσποινα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

– Ξεσφιγκούλη Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως αναπληρώτρια

5. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Κρήτης:

 – Ανδρεαδάκη Βασιλεία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

– Μανασσάκης Βασίλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, ως αναπληρωτής

6. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας:

– Κωνσταντινίδης Πέτρος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

– Στάϊκου Κρυσταλλία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, ως αναπληρώτρια

7. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας:

– Δόριζα Ρεβέκκα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

 – Βλάχου Θεανώ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως αναπληρώτρια

8. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου:

– Παντελάρου Καλλιόπη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού

– Χατζόγλου Βαρβάρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, ως αναπληρώτρια

9. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

– Τσιωνά Βασιλική, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Παπαδάκη Ελευθερία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως αναπληρώτρια

10. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου:

– Σκυλάκου Άννα, υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού

– Αποστόλου Ζωή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ως αναπληρώτρια

11. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου:

 – Γουβέλη Χαρίκλεια, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού

 – Λιάσκου Ανδρονίκη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, ως αναπληρώτρια

12. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας:

 – Μπαμπάνα Αναστασία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

– Σίμου Δήμητρα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, ως αναπληρώτρια

13. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας:

 – Σαρλή Ελένη, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού

– Τόλια Κυριακή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, ως αναπληρώτρια

 Έργο των προωθητών είναι:

α) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς τους για τη Βασική Δράση 1 και Βασική Δράση 2 (τομέας Εκπαίδευση και Κατάρτιση) του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων» και ΚΑ2 «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών») και η ενεργοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας στα σχέδια κινητικότητας και τις στρατηγικές συμπράξεις, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στα σχέδια αυτά,

β) η διοργάνωση τακτικών ετήσιων ενημερωτικών ημερίδων για τους ενδιαφερόμενους φορείς, η ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων για την υποβολή αιτήσεων, η διακίνηση πληροφοριακού υλικού, η διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις συνεργασίες, η διοργάνωση σεμιναρίων συστηματικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ευρωπαϊκές δράσεις κλπ.

 γ) η υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων), συνοπτικής εξαμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, για την αποτίμηση του έργου τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι προωθητές θα συνεργάζονται με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ /Τομέας «Εκπαίδευση» και «Κατάρτιση», το ΙΚΥ, προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και σχολεία. Η θητεία των προωθητών (βασικών και αναπληρωτών) θα διαρκέσει αυστηρά έως και το τέλος του προγράμματος Erasmus+, την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι αποσπασμένοι στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα αναπληρωτή προωθητή, οφείλουν, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέτουν αίτηση ανανέωσης της απόσπασής τους σύμφωνα με την εκάστοτε «πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ». Εφόσον ανανεωθεί η απόσπασή τους, οι εκπαιδευτικοί διατηρούν παράλληλα την ιδιότητα του προωθητή. Αντικατάσταση των προωθητών θα γίνεται σε περίπτωση ανάγκης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Να σημειωθεί δε ότι οι προωθητές θα λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν προβλέπεται η καταβολή ειδικού επιμισθίου. Πιθανά έξοδα μετακίνησης της ομάδας των προωθητών για τη διάδοση των δράσεων θα καλυφθούν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.