Κατεβάστε το αρχείο: Ύλη Λατινικών Γ´ Λυκείου – Συντακτικά φαινόμενα που εξετάζονται

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Παρατηρήσεις του κειμένου 1

Παρατηρήσεις του κειμένου 2

Παρατηρήσεις του κειμένου 3

·      Χρήση των πτώσεων

·      Χρήση δοτικής

Κειμ.5 Μετάφραση Παρατηρήσεις του κειμένου 4

Παρατηρήσεις του κειμένου 5

·      Αλληλοπάθεια

·      Αφαιρετική (αναφοράς, in + αφαιρετική=χρόνο)

·      Παράθεση-επεξήγηση

·      Αυτοπάθεια(κτήση με αυτοπάθεια-χωρίς αυτοπάθεια)

·      Απλή αφαιρετική λέξεων που δηλώνουν χρόνο(πότε έγινε κάτι)

Κειμ.6

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 6 ·      Γενική υποκειμενική ή αντικειμενική

·      Ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού/παράθεσης σε αναφορική πρόταση

Κειμ.7

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 7 ·      Απαρεμφατική σύνταξη
Κειμ.11

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 8

Παρατηρήσεις του κειμένου 9

Παρατηρήσεις του κειμένου 10

Παρατηρήσεις του κειμένου 11

·      Χρονικές προτάσεις του προτερόχρονου (postquam, ubi, ut, simul)

 

 

 

Κειμ.13

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 12

Παρατηρήσεις του κειμένου 13

·      Εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο(ob, per, propter + αιτιατική)

 

Κειμ.14

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 14

 

·      Cum + οριστική παρακειμένου (αντίστροφος) + repente. Στην κύρια: vix, aegre.

 

Κειμ.15

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 15 ·      Ποιητικό αίτιο (ab, a + αφαιρετική)

·      Ενεργητικό-παθητικό απαρέμφατο

·      Cum + οριστική(επαναληπτικός)

Κειμ.20

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 16

Παρατηρήσεις του κειμένου 17

Παρατηρήσεις του κειμένου 18

Παρατηρήσεις του κειμένου 19

Παρατηρήσεις του κειμένου 20

·      Εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο

·      Εξάρτηση απαρεμφάτου από παθητικούς τύπους λεκτικών και δοξαστικών ρημάτων

·      Γενική-αφαιρετική ιδιοότητας

·      Μετοχές (επιθετική, επιρρηματική, κατηρογηματική)

·      Dum + οριστική ενεστώτα(ταυτόχρονη πράξη)

 

 

 

 

 

 

Κειμ.21

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 21 ·      Απόλυτη μετοχή

·      Μετατροπή πρότασης σε μετοχή

·      Ανάλυση μετοχής σε πρόταση

Κειμ.24

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 22

Παρατηρήσεις του κειμένου 23

Παρατηρήσεις του κειμένου 24

·      Σημασία υποτακτικής

·      Ακολουθία χρόνων

·      Cum + υποτακτική(ιστορικός-διηγηματικός)

·      cum + οριστική(πότε έγινε κάτι)

·      Αιτιολογικές ουσιαστικές προτάσεις

Κειμ.25

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 25 ·      Απαγόρευση

·      Προσδιορισμός χρόνου (ante+αιτιατική)

Κειμ.27

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 26

Παρατηρήσεις του κειμένου 27

 

·      Β´ όρος σύγκρισης

·      Απόλυτη σύγκριση

·      Αφαιρείται η παράγραφος 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 28

Παρατηρήσεις του κειμένου 29

·      Προσδιορισμός του τόπου

·      Προσδιορισμός του χρόνου

·      Γενική πτώση

Κειμ.31

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 30

Παρατηρήσεις του κειμένου 31

·      Δοτική

·      Αφαιρετική

Κειμ.34

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 32

Παρατηρήσεις του κειμένου 33

Παρατηρήσεις του κειμένου 34

·      Γερούνδιο

·      Γερουνδιακό (παθητική περιφραστική συζυγία)

·      Αντικατάσταση debeo+απαρέμφατο σε παθητική περιφραστική συζυγία

·      Σουπίνο

Κειμ.36

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 35

Παρατηρήσεις του κειμένου 36

Παρατηρήσεις του κειμένου 49

 

·      Αιτιολογικές

·      Τελικές

·      Γερουνδιακό σκοπού

·      Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.

Κειμ.38

Μετάφραση 

Παρατηρήσεις του κειμένου 37

Παρατηρήσεις του κειμένου 38

·      Επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις

·      Χρονικές προτάσεις

Κειμ.42

Μετάφραση

 

Παρατηρήσεις του κειμένου 39

Παρατηρήσεις του κειμένου 40

Παρατηρήσεις του κειμένου 41

Παρατηρήσεις κειμένου 42

·      Υποθετικές προτάσεις

·      Εναντιωματικές προτάσεις(όχι παραχωρητικές)

·      Απλές παραβολικές προτάσεις(όχι υποθετικές παραβολικές)

·      Αναφορικές προτάσεις

Κειμ.43

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 43 ·      Ευθείες ερωτήσεις (εκτός διμελείς ερωτήσεις)
Κειμ.44

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 44

 

·      Πλάγιες ερωτήσεις [Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)]
Κειμ.45

Μετάφραση

Παρατηρήσεις του κειμένου 45 ·      Βουλητικές προτάσεις

2 ΣΧΟΛΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.