Rock Βιζυηνός

Rock Βιζυηνός

11402759_10207013594238046_3751408560603723265_oΕκαθήμην εις την καρότσαν του DATSUN ημιφορτηγού του πατρός ότε ήμην νεανίσκος και επί των καρπουζίων εμερήμνων ίνα μη φύγωσι αύτα εις την εθνικήν και σκάσωσι επί τινος οπισθοπορευομένου αμαξίου προφυλάσσοντας τον μελανόχρωα πατέρα μου από τσακωμόν και προπηλακισμούς εκ ρατσιστών οίτινες θεωρώσι, ότι ημείς οι Ρωμά είμεθα κύνες αλλόκοτοι και ιστορικά λάθη του γεννετικού κώδικος.

Ομού μετ΄εμού εκάθητο και η αγαπημένη αδελφή μου, δύο έτη νεωτέρα.
Η αδελφή μου όμως αύτη εξεχώριζεν εις τον αθιγκάνικον μαχαλάν, καθότι ήτο γαλακτόχρους με ξανθήν κώμην και φακίδας, δι΄ό και είχεν λάβει το παρατσούκλιον «η κλεμμένη». Απέδιδον δε εγώ την προσωνυμίαν αύτην εις την άποψιν ότι έκλεπτεν το φως της κανδήλας, ότε νεαρά ώσα, ήναπτεν ανελλειπώς το κανδήλιον και επροσηύχετο ίνα επιστρέψει εις τους γονείς της. Εγώ δε απέδιδον την προσευχήν αύτην εις το ότι η μήτηρ μου συχνάκις έλλειπεν εκ του τσαντηρίου, παριστάνοντας την καλογραίαν ήτης εμπορεύετο κομποσχοίνια εκ των σύνεγγυς μοναστηρίων.

Εβιοποριζόμεθα τότε επαρκώς, καθώς όπως μοι έλεγεν η μήτηρ μου, δι έκαστον κομποσχοίνιον, ελάμβανεν ως αμοιβήν δέκτας τηλεοράσεως, βίντεο, χρυσά βραχιόλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Η μήτηρ μου δε εσυνήθιζεν να φέρει επ΄αυτής συλλογήν κατσαβιδίων και αντικλειδίων, καθότι ως έλεγεν συχνάκις επεσκεύαζε τας θύρας και τας παραθύρας των υπό επίσκεψιν οικιών.

Καθώς όμως ενηλικιωνόμην, ησθανόμην ερωτικήν έλξιν προς την αδελφήν αύτην, ότε την αγνάντουν καθήμενην επί των καρπουζίων άνευ εσωρούχων γεύουσαν τους χυμούς των σφαγιασθέντων καρπουζοκαρπών. Και ήτο η έλξις μου τοσούτη ώστε με ώθησεν εις την κλοπήν της προς τέλεσιν ρωμανικού γάμου.

Τα έτη παρήλθον και ότε επεσκεύθην τινά μάντισσαν εις Αγίαν Βαρβάραν μοι απεκαλύφθη η αλήθεια ! Η αδελφή δεν ήτο Ρωμά αλλά Σανδιναβή και απηλάχθην έκτοτε εκ του βάρους της αμαρτίας δια τον γάμον ον είχα τελέσει μετά της εξ΄αίματος συζύγου!
Οπόσον σε ευγνωμονώ μήτερ μου. Με την κλοπήν της θετής θυγατρός μοι επροσέφερες την καλλίστην των συζύγων, με τας κλοπάς των οικιών μοι επροσέφερες άριστον βιοπορισμόν και μοι εδίδαξες ότι αι κλοπαί υπηρετούν την διαιώνισιν του λαμπρού μας γέννους. Το αμάρτημα της μητρός μου εκλαμβάνεται από εμέ ως ύμνωδία του Αγγελόπουλου εις τοπικήν πανήγυριν !
Ταξιδεύω νυν με ΤΟΥΟΤΑ εις εθνικήν, συνοδεύομαι εκ της γαλακτοχρώου συζύγου, και οι φωναί των 7 ημών τέκνων εκ της καρότσας συνοδεύουν το θεϊκόν κλαρίνον του μέγιστου κλαρινοπνεύστου Σαλέα !

Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης
Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.

Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.