Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παργ.15 και 16 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παργ. 1 και 2

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄127/08-10-2015 και την από 13/10/2015 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες του Ιδρύματος.

Οι εκλογές αυτές θα πραγματοποιηθούν με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία στις 4 Νοεμβρίου 2015 από 09:00 έως 17:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα 5 Νοεμβρίου 2015 από 09:00 έως 17:00 στον ίδιο ως άνω τόπο μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 10 Νοεμβρίου 2015 από 09:00 έως 17:00 μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαμβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παργ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως και την 19/10/2015 και ώρα 12:00 μ.αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης βάσει του συνημμένου υποδείγματος στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, τηλ.: 26610-87646.

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:
  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου.

  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή doc, docx ή odt).

  3. Υπεύθυνη Δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   Πλήρες έγγραφο προκήρυξης εκλογών και αίτηση υποψηφιότητας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.