Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του»

Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του»

panep. ioniouΣυντάκτης: Συνεργάτης Φορέα
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Περιλαμβάνεται συνημμένο: Αρχείο PDF

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16 παρ. 1, 17, 18 παρ. 3, 19, 77 παρ. 3 και 4α, 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
 2. τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-01-2013 τ. Α΄).
 3. την υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).
 4. την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/16-10-2013).
 5. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄).
 6. το άρθρο 14 παρ. 1, 4 και το άρθρο 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
 7. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄).
 8. το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
 9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΑΒΜ/1090/30-10-2014 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
 10. την από 05-11-2014 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
 11. την από 19-11-2014 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.
 12. την από 18-12-2014 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 17-02-2015

H Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.