Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας”, ακαδ. έτους 2015-2016

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας”, ακαδ. έτους 2015-2016

Panepisthmio ATHINASΤο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. έχουν οργανώσει και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αυτό αναμορφώθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την Πρυτανική Απόφαση 36/19-3-2015 (Φ.Ε.Κ. 760/Β/29-4-2015). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης (υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από το τέλος αυτό, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων  ή Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Η επιλογή των φοιτητών θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

α) των αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης,

β) των φακέλων των υποψηφίων (βαθμοί πτυχίου και σχετικών με το πρόγραμμα μαθημάτων, συστατικές επιστολές, τυχόν δημοσιεύσεις και άλλες σχετικές εργασίες)

γ) ενδεχόμενης συνέντευξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

– Αίτηση

– Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ενδεχόμενη προπαίδεια του υποψηφίου στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος.

– Αντίγραφο πτυχίου (ή πτυχίων) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση πτυχίου. Στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων ιδρυμάτων , απαιτείται και βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Αναλυτική βαθμολογία  μαθημάτων.

– Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

– Σχετικές εργασίες εφ’ όσον υπάρχουν.

– Αιτιολογημένη πρόταση σπουδών.

– Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν άμεση γνώση της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής πορείας των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 18 Μαϊου έως 19 Ιουνίου 2015.

Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί στο τέλος Ιουνίου 2015 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών:

Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε).

Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 71.

Τηλ. 210 727 5586

Fax: 210 727 5530

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθ. Κων. Δημητρακόπουλος

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.