1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής

1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής

ekpaideutikos kuklosΟ Επιστημονικός Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης- Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το Δήμο Δράμας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το: 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα:
«Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015
στην πόλη της Δράμας.
Αντικείμενο
Ο δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας διάφορων γνωστικών αντικειμένων με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο και ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αποδοτικά σύγχρονες, βιωματικές, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα, ώστε να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές, διδακτικοί νεωτερισμοί και σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις στη διδακτική και τη διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Οι εισηγήσεις/ανακοινώσεις θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Θα εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών και θα έχουν μορφή μικροδιδασκαλίας. Μετά την ολοκλήρωση της μικροδιδασκαλίας θα ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας. Παράλληλα θα υλοποιηθούν κεντρικές ομιλίες και εισηγήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, κυρίως για εισηγητές που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτών ενηλίκων, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για την διδασκαλία εκπαιδευτικών αντικειμένων με καινοτόμες μεθόδους.
Θεματικές ενότητες
Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές, προσεγγίσεις και μέθοδοι στη διδακτική, τη διδασκαλία και γενικότερα στην εκπαίδευση.
 Σχεδίαση και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών.
 Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 Διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι εξ αποστάσεως μάθησης.
 Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές διαδικτυακής σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Σε ποιους απευθύνεται
 Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Σε εκπαιδευτές ενηλίκων.
 Σε επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Διδακτική μαθημάτων που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 Σε Φοιτητές και σπουδαστές καθηγητικών και διδασκαλικών σχολών.
Για την εξέλιξη των διαδικασιών του Συνεδρίου παρακολουθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Επιστημονικού Πολιτιστικού Συλλόγου εκπ@ιδευτικός κύκλος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.educircle.gr/synedrio.
Η υποβολή των εργασιών προς κρίση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου http://www.educircle.gr/synedrio/ με κλικ στο κουμπί “Υποβολή Σχεδίου Διδασκαλίας”. Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή και τη μορφοποίηση των εργασιών προς κρίση, καθώς και των εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα βρείτε στο σύνδεσμο “Οδηγίες προς τους Συγγραφείς”.
Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν προς κρίση θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευτεί πουθενά αλλού στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της καινοτομίας, της εφαρμοσιμότητας, της επιστημονικής και παιδαγωγικής πληρότητας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα σχηματιστούν τρεις (3) ομάδες συνέδρων: α) οι εισηγητές των Μικροδιδασκαλιών, β) οι σύνεδροι οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες ως διδασκόμενοι (προσομοίωση τάξης) και γ) οι σύνεδροι – παρατηρητές των Βιωματικών Μικροδιδασκαλιών.
Οι σύνεδροι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες ως διδασκόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε συγκεκριμένες Μικροδιδασκαλίες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος του Συνεδρίου.
Η συμμετοχή στο Βιωματικό Συνέδριο με εισήγηση ορίζεται στα 40 ευρώ. Η συμμετοχή στο Συνέδριο ως διδασκόμενος στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες ορίζεται στα 20 ευρώ και για τους φοιτητές στα 10 ευρώ. Η συμμετοχή των συνέδρων –
παρατηρητών, εφόσον προαιρετικά επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής και το φάκελο του Συνεδρίου, ορίζεται στα 20 ευρώ και για τους φοιτητές στα 10 ευρώ. Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, τα σχέδια διδασκαλίας που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, Βεβαιώσεις Συμμετοχής ή/και Εισήγησης και ενημερωτικά έντυπα.
Τμήμα του Βιωματικού Συνεδρίου θα μεταδοθεί μέσω Live streaming.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών: έως 30 Μαΐου 2015
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 1 Ιουλίου 2015
Εγγραφές Συνέδρων: από 2 Ιουλίου 2015
Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Σεπτεμβρίου 2015
Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 16 Σεπτεμβρίου 2015
Διεξαγωγή συνεδρίου: 27 – 29 Νοεμβρίου 2015
Υποβολή εργασιών για τα Πρακτικά: έως 30 Δεκεμβρίου 2015
Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: Ιανουάριος 2016
Για την Οργανωτική Επιτροπή
O πρόεδρος
Δρ. Κιουλάνης Σπυρίδων
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

eκπ@ιδευτικός κύκλος
Δράμα, 20 / 01 / 2015
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».