Εξ αποστάσεως πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας (OGC) από το ΣΝΕΓ ΑΠΘ

A.P.TH.Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη δημιουργία εξ αποστάσεως προγράμματος της ελληνικής γλώσσας (OGC) για το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση).
Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση σε παραδοσιακή τάξη αλλά με την ίδια ποιότητα στη διδασκαλία. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας έτσι ώστε, ξεπερνώντας εμπόδια όπως η απόσταση ή ο περιορισμένος χρόνος, οι συμμετέχοντες να αποκτούν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες σε διάστημα δύο μηνών.
Τα μαθήματα γίνονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle όπου είναι αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και μέσω συναντήσεων σύγχρονης εκπαίδευσης κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν ελληνικά με τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές τους.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στην τελική εξέταση αποδίδονται 3 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), εφόσον οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το διδακτικό προσωπικό του ΣΝΕΓ αποτελείται από φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, εξειδικευμένους στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας, με μεγάλη εμπειρία σε ακροατήρια ενηλίκων.
Το ΣΝΕΓ έχει τη δυνατότητα (κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή) για επέκταση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων στα υπόλοιπα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τον Σεπτέμβριο 2015 αναμένεται το επίπεδο Α2 (βασική γνώση).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο του ΣΝΕΓ:http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=3898

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
Αν. Καθηγητής Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».