Επιτηρητές Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2014

Επιτηρητές Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2014

exams3Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι Εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων (ξένες γλώσσες, Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Μουσικά μαθήματα) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διεξαχθούν από 21 έως και 30 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

            Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε εξεταστικά κέντρα που σας έχουν κοινοποιηθεί, εκτός από τα Αγγλικά τα οποία θα γίνουν σε εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας και τα οποία έχουν ορισθεί με απόφαση των Διευθυντών Δ.Ε των οικείων Διευθύνσεων.

            Για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου και Μουσικών μαθημάτων οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης θα έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους στα αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα προκειμένου να διατεθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιτηρητών.

            Παρακαλούμε να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής όλων των περιφερειών και οι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων των Ειδικών Μαθημάτων των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ώστε να μην εμφανισθεί περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας που θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

            Ιδιαίτερα στις εξετάσεις των Σχεδίων και των Μουσικών μαθημάτων πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο ένας τουλάχιστον επιτηρητής κάθε αίθουσας να είναι εκπαιδευτικός του αντίστοιχου κλάδου. Οι κ.κ. Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ειδικών Μαθημάτων παρακαλούνται να εποπτεύσουν το έργο αυτό. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιουνίου αντίστοιχα.

            Σας διευκρινίζουμε επίσης ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθμ.Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β΄) 20-12-2002 Υπουργικής Απόφασης.

                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».