Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία vriκα! 2013-2014

Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία vriκα! 2013-2014

Από το 2004, το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, VRIκα!, παρέχει υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.

 Όπως κάθε χρόνο, προσφέρονται διάφοροι τύποι υποτροφιών :

– η Γαλλική Πρεσβεία θα απονείμει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για προγράμματα σπουδών επιπέδου Μaster 2, σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

 

– οι υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή/και συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χορηγούνται από κοινού με τους εταίρους της Γαλλικής Πρεσβείας.

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι:

 

 • EAC (Σχολές τεχνών & πολιτισμού)
 • EDHEC Business School
 • Ecole Nationale des Ponts et Chausses MBA
 • Fondation SUP de CO Montpellier Business School
 • Rouen Business School
 • Telecom SudParis 
 • INRIA Sophia-Antipolis
 • Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου
 • Air France

 

 Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:

http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα ElsaNaccache, τηλ. : 210 33 98 735 ή στο mail : vrika@ifa.gr

 

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».