Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης) XXIV  Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 37, 38, 39 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 37, 38, 39 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel...