Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού   Ξεκινήσαμε με ένα απλό copy-paste.   Την κάναμε edit. Πολύ edit. Πάρα πολύ edit.   Την κάναμε εικόνα, ήχο, βίντεο.   Την...

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης) Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in...

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 21, 23 (Κριτήριο αξιολόγησης)

  Α. ΚΕΙΜΕΝΑ Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camilus, qui diu...

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 16-20 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Nostri, postquam miserunt pila in hostes, gerunt rem gladiis. Repente cernitur equitatus post tergum; cohortes appropinquant; hostes vertunt terga ac fugiunt; eis occurrunt...