Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 28, 29, 30 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 28, 29, 30 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus, Romā Athenas fugit. Is Athenis...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης) XXIV  Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 37, 38, 39 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 37, 38, 39 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad...