Η Ζωή κ΄ το έργο του Μ. Αλεξάνδρου μέσα από αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών

Η Ζωή κ΄ το έργο του Μ. Αλεξάνδρου μέσα από αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν την συνέντευξη «Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μέσα από αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών». Μία συζήτηση με τον κον ΗΡΚΟ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, φιλόλογο, ιστορικό, κριτικό λογοτεχνίας, συγγραφέα του ομωνύμου βιβλίου. Οι πηγές της Ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου (αποσπάσματα των χαμένων έργων 42 ιστορικών) συγκεντρωμένες για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, μὲ παράλληλη αντικρυστά μετάφραση καὶ υποσελίδειο φιλολογικό σχολιασμό (πάνω ἀπὸ 1000 σημειώσεις). Απόσταγμα της τριακονταετούς ενασχόλησης των Ήρκου και Στάντη Ρ. Αποστολίδη με την περίοδο του Ελληνισμού. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015. ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2017. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή των Φρυκτωριών και της Αρσινόης Δεληγιάννη «Φιλοσοφικές αναζητήσεις». Μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης Radio1d στις 23 Ιανουαρίου 2018.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ

ΗΡΚΟΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ) Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γιὸς τοῦ συγγραφέα-φιλολόγου Ρένου Ἡρ. Ἀποστολίδη καὶ τῆς Βικτωρίας τὸ γένος Θεοδοσιάδη. Γεννημένος τὸ 1957 στὴν Ἀθήνα. Πτυχίο Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν (1986). Γνώστης Λατινικῆς, Γαλλικῆς, Ἀγγλικῆς, Ἰταλικῆς, Γερμανικῆς καὶ Ἰσπανικῆς, μὲ εἰδικώτερη μελέτη τῶν συγκεκριμένων γλωσσῶν στὰ πεδία τῆς Λογοτεχνίας καὶ τῆς Ἱστορίας. Ἀπὸ τὸ 1984 δραστηριοποιεῖται στὸ χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης, τῆς φιλολογικῆς ἔρευνας καὶ τῶν ἐκδόσεων, μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἀρχαία καὶ Βυζαντινή Ἱστορία καὶ τὴν Νεοελληνική Λογοτεχνία. 1988-1991: Μαθήματα Νεοελληνικῆς γλώσσας στὸ EEO ΔΙΜΕ (Σχολὴ Δημοσιογραφίας). 1991-1994: Μαθήματα Νεοελληνικῆς γλώσσας στὴ δημοσιογραφικὴ σχολὴ τοῦ ΑΝΤΕΝΝΑ. 1994-1996: Διευθυντὴς σειρᾶς ἱστορικῶν ἐκδόσεων (ΙΩΝΙΑ) τῆς Ἰονικῆς Τράπεζας. 1985-2006: Ὑπεύθυνος ὀργάνωσης τοῦ Ἱστορικοῦ-Λογοτεχνικοῦ τομέα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Alpha Tράπεζας. 1985-2011: Ὑπεύθυνος τῶν ἱστορικῶν ἐκδόσεων τῆς Alpha Τράπεζας.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ A) ΙΣΤΟΡΙΑ

-J. G. Droysen, «Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», 2 τόμοι, Ἀθήνα, 1996-93. Κριτικὴ ἔκδοση συμπληρωμένη κ’ ἐνημερωμένη ὑποσημειωματικὰ μὲ τὰ ἐγκυρότερα πορίσματα τῶν νεώτερων ἀρχαιολογικῶν, φιλολογικῶν κ.ἄ. ἐρευνῶν. (Σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ρ. καὶ Στ. Ἀποστολίδη.)

-Ἔκδοση τοῦ ἴδιου ἔργου στὰ γερμανικά: J. G. Droysen, “Geschichte Alexanders des Grossen”, Nachdruck der Ausgabe Gotha 1877, vermehrt um den Anmerkungsteil mit kritischen Kommentaren von Renos, Herkos und Stantes Apostolides, herausgegeben von Armin Hohlweg. Muenchen, 2004.

– J. G. Droysen, «Ἱστορία τῶν Διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», 2 τόμοι, Ἀθήνα, 2002-33. (Ὅπως τὸ προηγούμενο.)

– J. G. Droysen, «Ἱστορία τῶν Ἐπιγόνων τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου», 1 τόμος, Ἀθήνα, 2006.

– Ν. Festa, «Οὑμανισμός. Τὰ ἑλληνικὰ γράμματα στὴν ἀναγέννηση», Ἀθήνα, 20003, μτφρ Ν. Κυριαζόπουλος. Εἰσαγωγὴ σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης.

– Ἀ. Μηλιαράκης, «Ἱστορία τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας καὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου». Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ἀποστολίδης. Ἀθήνα, 1994.

– Α. Πασπάτης, «Πολιορκία καὶ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν ἐν ἔτει 1453», Ἀθήνα, 1995, ἐπιμέλεια Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.

Α1) ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ: – J. G. Droysen «Ἱστορία τῶν Ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» 2ος τόμος.

– Βerard, V. «Ἱστορία τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ ἀποικισμοῦ» σὲ μτφρ Ν. Κυριαζόπουλου, μὲ εἰσαγωγή, σχόλια κ’ ἐπιμέλεια Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη.

Β) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

– Ρένος, Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης, «Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας – Τὸ Διήγημα», 4 τόμοι, Ἀθήνα, 20055.

– Κ. Π. Καβάφης, «Ποιήματα. Ἅπαντα τὰ δημοσιευμένα.» Ἀναλυτικὸς φιλολογικὸς ἱστορικὸς κ’ αἰσθητικὸς σχολιασμὸς ἀπὸ τοὺς Ρένο, Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη, Ἀθήνα, 20064.

– Γ. Χυτήρης, «Τὸ μέγα δρῦ», Εἰσαγωγή – φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης. Ἀθήνα, 2003.

– Ρένος Ἀποστολίδης, «Πυραμίδα 67. Τὸ βιβλίο τοῦ Ἐμφυλίου», Ἀθήνα, 20088. Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης.

– Ρένος Ἀποστολίδης, «Ὁ Α2. 20 καὶ μία μαρτυρίες τοῦ Ἐμφυλίου», Ἀθήνα, 20083. Εἰσαγωγὴ σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης.

Β1) ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ

– Γ. Βιζυηνός «Ἅπαντα τὰ πεζά». Κριτικὴ ἔκδοση μὲ εἰσαγωγὴ κι ἀναλυτικὸ φιλολογικὸ σχολιασμό.

– Ρένος Ἀποστολίδης, «Ἀπάντηση στὴν Πυραμίδα 67» καί «Δίνη», Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης.

– Ρένος Ἀποστολίδης, «Οἱ καταβολές». Συγκέντρωση καὶ σχολιασμὸς τῶν διηγημάτων ἀπ’ ὅλο του τὸ ἔργο, ποὺ ἀφοροῦν στὸν τόπο καταγωγῆς τοῦ συγγραφέα καθὼς καὶ στὴν παιδικὴ καὶ νεανική του ἡλικία.

Ευχαριστούμε τον ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης Radio1d για την συνεργασία του.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο να ακούσετε την εκπομπή:

Η Ζωή κ΄ το έργο του Μ. Αλεξάνδρου μέσα από αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών 

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ