Archives for 18 Απριλίου 2021

Οκτ
11

Δευτερεύουσες προτάσεις(Πλάτωνος “Απολογία”):ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Δευτερεύουσες προτάσεις (Πλάτωνος “Απολογία”)-Ασκήσεις

Περισσότερα
Οκτ
11

Τεχνικές Διδασκαλίας και Λειτουργικής Αξιολόγησης της Έκφρασης – Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνικές Διδασκαλίας και Λειτουργικής Αξιολόγησης της Έκφρασης – Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

Στo Σεμινάριο αναφερόμαστε σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης της Έκφρασης- Έκθεσης, που συνδυάζουν σύγχρονες οπτικές ειδικών επιστημονικών κλάδων, που λαμβάνουν υπόψη τους την οργάνωση του λόγου, την εξέλιξη της γλώσσας αλλά και το δομικό περιεχόμενο που σχετίζεται με την γλωσσική καθημερινότητα των νέων. Γίνεται κατανοητό ότι προσπαθούμε να συγκεράσουμε το γλωσσικό σύστημα με τη νεανική κουλτούρα και την εκπαιδευτική πρακτική σε ένα σχολικό περιβάλλον, που μέσω της Έκφρασης- Έκθεσης μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμό, να αναπτύξει την κριτική σκέψη, να λειτουργήσει ως πολυσύνθετος φορέας επαφής με τους νέους. Στις τεχνικές διδασκαλίας, όπως και στην αξιολόγηση θέτουμε νέα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους το πολυσύνθετο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τη νεανική κουλτούρα αλλά και τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα
Οκτ
11

Η Εκπαίδευση των Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού

edu191114Η Εκπαίδευση των Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού

Η Αυτιστική Διαταραχή ή αυτισμός αποτελεί σοβαρή μορφή ΔΑΔ και έχει χαρακτηρισθεί ως διαταραχή «φάσματος» (spectrum disorder), που σημαίνει ότι η κλινική εικόνα του αυτισμού δεν είναι ομοιογενής, αλλά κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές (με ελάχιστα και σε ήπια μορφή αυτιστικά στοιχεία και φυσιολογική νοημοσύνη) μέχρι βαρύτερες μορφές (με πολλαπλά αυτιστικά στοιχεία συνοδευόμενα από βαριά νοητική υστέρηση). Ο αυτισμός συνεπάγεται έκπτωση στους παρακάτω τομείς: αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές, επικοινωνία, γενική συμπεριφορά (παρουσιάζονται στερεότυπες και διασπαστικές αντιδράσεις), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες. Στους τομείς αυτούς, τα άτομα με αυτισμό δε διαφέρουν μόνο λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη, αλλά παρουσιάζουν και αποκλίνουσες αντιδράσεις, οι οποίες δε συναντώνται συνήθως σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Το σύνδρομο Άσπεργκερ είναι μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα. Αποτελεί όπως και ο κλασσικός αυτισμός μια «διαταραχή φάσματος» επειδή επηρεάζει τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο βαθμό.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Παιδοψυχολογία-Εφηβεία
Περισσότερα
Οκτ
11

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και ο ρόλος της στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία

Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την Tomlinson (2010) διαφοροποιούν κάποιες φορές μέρος τής διδασκαλίας τους, καθώς επιθυμούν να τη στηρίξουν στην έγκαιρη διάγνωση, ώστε να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές διαφορές των μαθητών τους. Οι λόγοι που το κάνουν οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως: α. στο διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, το οποίο οφείλεται είτε στην προηγούμενη εκπαίδευση των μαθητών είτε και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, β. στις διαφορές που αφορούν τη γνωστική τους ικανότητα(αντίληψη, μνήμη, συγκέντρωση, σκέψη, γλώσσα κ.ά.), γ. στη διαφορετικότητα του χαρακτήραπου κάνει τους μαθητές να διαφέρουν στα κίνητρα που αναπτύσσουν, στον τρόπο που μαθαίνουν, στη συμπεριφορά και στα ενδιαφέροντα τους (Corley, 2005).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Παιδοψυχολογία-Εφηβεία
Περισσότερα
Οκτ
11

Εκπαίδευση Ενηλίκων II: Καινοτομικές Μέθοδοι Αξιολόγησης

Σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις. Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης ως καταλύτη για την οικονομική μεγέθυνση. Αντιμετωπίζουμε, επίσης, τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για όλες τις χώρες μας. Πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των 80 εκατομμυρίων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, των οποίων το μέλλον φαίνεται ολοένα και πιο περιορισμένο σε μια Ευρώπη που θα επικεντρώνεται σε θέσεις εργασίας με ένταση γνώσης.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Οκτ
11

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Εθελοντική εργασία και αύξηση ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΒΗΜΑ και στη δημοσιογράφο Μάρνυ Παπαματθαίου, ανακοίνωσε τα εξής:

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Παιδείας όμως είναι ένα νομοσχέδιο για την ενισχυτική διαδασκαλία που επανέρχεται από εφέτος στα σχολεία. Έχουμε εξασφαλίσει πιστώσεις. Θα λειτουργήσει δε αυτό και ως στοιχείο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς προσβλέπουμε στην εθελοντική βοήθεια τους. Γιατί, λοιπόν, ένας εκπαιδευτικός που προσφέρει δυο ώρες εθελοντικής εργασίας για τη διδακτική στήριξη των μαθητών να μην προσμετρείται αυτό ως κριτήριο στην αξιολόγηση του ;

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Τύπος
Περισσότερα