ypourgeio paideias-2

mineduΘΕΜΑ:Διακίνηση γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2015.

Σχετ.: Η με αριθ. Φ251/53829/Α5/1-4-2015/ΑΔΑ:6ΨΚΦ465ΦΘ3-Λ46 εγκύκλιός μας «Απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (σχολ. έτους 2014-2015)».

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η διακίνηση των γραπτών από τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.), προς τα βαθμολογικά κέντρα θα γίνει ως εξής:

  1. Οι Επιτηρητές κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζόμενους και παρουσία του εξεταζομένου επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου. Κατά την επικόλληση του αδιαφανούς αυτοκόλλητου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και   τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μέρος που έχει την κόλλα να επικολλάται πάνω στην οικεία γραμμοσκίαση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό. Αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί λανθασμένα πάνω στα ατομικά στοιχεία, δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού. Πριν την επικόλληση του αυτοκόλλητου οι επιτηρητές διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στη Λυκειακή Επιτροπή.
  2. Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ- Β΄ από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη. Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

              α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε ένα δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Λυκείου-Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, η διεύθυνσή του και ο Ταχυδρομικός κώδικας, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους.

                  Ειδικά και μόνο για τις Δ/νσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο περίβλημα του κάθε δέματος εκτός από τον τίτλο του Λυκείου-Ε.Κ. θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο «Καλλικρατικός» ΔΗΜΟΣ, στον οποίο εδρεύει το Ε.Κ. και η Δ/νση Δ.Ε.

Παράδειγμα αναγραφής στο τελικό δέμα:

Ε.Κ./ 1ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ημερομηνία :18-5-2015 – αριθμός γραπτών 98 ημερήσια + 12 εσπερινά = σύνολο 110

(Δεν θα αναγράφονται στο τελικό δέμα τα Λύκεια προέλευσης, αλλά ΜΟΝΟ το Ε.Κ.)

                 Διευκρινίζεται για άλλη μία φορά ότι όλα τα γραπτά του Ε.Κ. θα διακινηθούν προς την ΕΕΔΔΕ και το ίδιο Β.Κ., ανεξαρτήτως αν σε αυτό το Ε.Κ. εξετάζονται μαθητές Λυκείων που ενδεχομένως ανήκουν σε διαφορετικούς Δήμους.

              β) Αν στο συγκεκριμένο Ε.Κ. εξετάζονται υποψήφιοι και από ημερήσια και από εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ ή/και ΕΠΑΛ-Β΄), τότε το δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο Λυκείου (1 για τα ημερήσια και 1 για τα εσπερινά), σε καθένα από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης. Ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης θα γράφεται πάνω στα 2 πακέτα και όχι στο τελικό δέμα.

              γ) Σε κάθε περίπτωση (α΄ ή β΄ ανωτέρω) τα γραπτά του δέματος (περίπτωση α) ή κάθε πακέτου (περίπτωση β) θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα/κατεύθυνση. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα. Τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά κατεύθυνση και θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά κατεύθυνση.

              Ανακεφαλαιωτικά : τα γραπτά θα χωριστούν ανά ημερήσιο – εσπερινό (2 πακέτα), μετά κατά μάθημα/κατεύθυνση (υποφάκελοι) και στο τέλος όλα θα μπουν σε 1 δέμα ανά Ε.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αν πχ. στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια, θα έχουμε 1 δέμα με υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 1 ημερήσιο και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για το ημερήσιο και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για τα ημερήσια και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ και μόνο για τις ημέρες Παρασκευή 22-5-2015 και Τετάρτη 27-5-2015, οπότε και εξετάζονται τα μαθήματα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Χημεία-Βιοχημεία και Ηλεκτρολογία αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον προσοχή, ώστε τα τετράδια των 2 μαθημάτων να είναι εντελώς διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα (όπως εξάλλου και κάθε μέρα) και ο διαφορετικός υποφάκελος με τα γραπτά των 2 αυτών μαθημάτων (φυσικά μέσα στο τελικό δέμα του Ε.Κ.) να έχει ξεχωριστή σήμανση (Ε.Κ./ΓΕΛ, ημερομηνία εξέτασης, τίτλος του μαθήματος και αριθμός γραπτών).

                  Επισημαίνεται ότι τα Β.Κ. μετά την παραλαβή των δεμάτων θα πρέπει να διαχωρίζουν τα πακέτα που περιέχουν γραπτά ημερησίων από τα πακέτα που περιέχουν γραπτά εσπερινών προκειμένου να βαθμολογηθούν αντίστοιχα.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή – σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.
  2. Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα Ε.Κ. της περιφέρειάς της τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που θα σας αποσταλεί. Η αποστολή γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης είτε:

              α) με τη μέθοδο μεταφοράς αντικειμένων μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛ.ΤΑ.

              β) μεμονωμένα κατά Δ/νση Δ.Ε. με εκπρόσωπό της – συνοδό και με μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο) που έχει εξασφαλίσει από πριν η Δ/νση Δ.Ε. (από γραπτή ενημέρωσή μας στα τέλη Απριλίου ΜΟΝΟ οι Δ/νσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας τελικά θα διακινήσουν τα γραπτά τους [των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄]προς τα Β.Κ. με ίδια μέσα).

              γ) σε έκτακτες περιπτώσεις με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο με συνοδεία πάντοτε του εκπροσώπου – συνοδού της ΕΕΔΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και παράδοσή τους στο οικείο Β.Κ.

         Στην περίπτωση που για αντικειμενικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους είναι αδύνατη η συγκέντρωση από την ΕΕΔΔΕ των γραπτών από όλα τα Λύκεια-Ε.Κ. αρμοδιότητάς της (π.χ. νησιωτικές περιοχές) και η αποστολή τους αυθημερόν στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, η διακίνηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής απ’ ευθείας στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο με ένα από τους ανωτέρω τρόπους μεταφοράς κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΔΔΕ.

         Αν σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η μεταφορά αυθημερόν, τότε καλείται η υπηρεσία των ΕΛ.ΤΑ   ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ στην οποία και θα παραδίδονται τα δέματα, προκειμένου να τα μεταφέρει από το Ε.Κ. στην ΕΕΔΔΕ ή στο Βαθμολογικό Κέντρο. Η υπηρεσία αυτή θα αναλάβει και τη φύλαξή τους στο χρηματοκιβώτιο των ΕΛ.ΤΑ κατά το χρόνο που λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών είναι αδύνατη η διακίνησή τους. Εφόσον στην περιφέρεια του Λυκείου-Ε.Κ. λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο τότε αντί της φύλαξής τους στα ΕΛ.ΤΑ, τα γραπτά φυλάσσονται στο Βαθμολογικό αυτό Κέντρο και μεταφέρονται την επομένη στον προορισμό τους με ένα από τους ανωτέρω τρόπους με ευθύνη πάντα της ΕΕΔΔΕ. Κατά την παράδοση θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σε τρία αντίγραφα, από τα οποία το ένα θα κρατείται από το ΕΚ, το δεύτερο από τα ΕΛ.ΤΑ ή το Βαθμολογικό Κέντρο κατά την παράδοση στον τόπο φύλαξης και το τρίτο από τον παραλήπτη.

              Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας διακίνησης ή με άλλον τρόπο φύλαξης των γραπτών, με ευθύνη της ΕΕΔΔΕ ή της ΛΕΕ τα γραπτά μπορεί να φυλάσσονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, και η ΕΕΔΔΕ ή η ΛΕΕ θα φροντίζει την επόμενη ημέρα να διακινήσει τα γραπτά.

  1. Για τη διαδικασία αποστολής με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ παρακαλείται η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα των αρμοδίων προέδρων των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων από 18-5-2015 μέχρι και αρχές Ιουλίου περίπου. Οι συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης γραπτών στα ΕΛ.ΤΑ θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών, χωρίς να αποκλείεται να παραδίδονται όλες τις ημέρες πλην Κυριακής. Παρακαλείται επίσης η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη μεταφορά των γραπτών, η οποία να ολοκληρώνεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη μεθεπόμενη ημέρα εξέτασης του μαθήματος.
  2. Κατά την παραλαβή των γραπτών από το Β.Κ. ανοίγονται τα σχετικά δέματα παρουσία του συνοδού καθηγητή, εφόσον η μεταφορά έγινε με την β ή γ από τις ανωτέρω περιπτώσεις και γίνεται καταμέτρηση των τετραδίων που παραλαμβάνονται. Συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δεμάτων που παραλήφθηκαν και εφόσον ο αριθμός των τετραδίων δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από το συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του Β.Κ. Είναι αυτονόητο ότι ο συνοδός δεν έχει καμία ευθύνη για την τυχόν έλλειψη τετραδίου από δέμα, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (π.χ. καταστροφή δέματος κατά τη μεταφορά), απλώς με την παρουσία του επιβεβαιώνεται η σωστή καταμέτρηση στο Β.Κ.

       Συνιστάται όπως η μεταφορά δεμάτων από τις ΕΕΔΔΕ προς τα Β.Κ. να γίνεται μέσα σε σάκκους μεταφοράς ή χαρτοκιβώτια επιμελώς συσκευασμένα. Γενικότερα, παρακαλείσθε τα τελικά δέματα να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά το καθένα, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά τους.

                  Διευκρινίζεται ότι όλη η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται και στα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Β΄, στα μαθήματα που εξετάζονται σε θέματα κοινά με τους υποψηφίους ΓΕΛ. Είναι ευνόητο ότι τα γραπτά δοκίμια των ΕΠΑΛ-Β΄ δεν θα έχουν κανένα απολύτως διακριτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα γραπτά και θα αντιμετωπίζονται όπως τα γραπτά των ΓΕΛ.

                                                          

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

                                                                                                                                    

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.