Archives for 25 Νοεμβρίου 2020

Πρόταση της ΕΜΕ για το Νέο Λύκειο

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ. 15051/17-9-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σε προηγούμενη ανακοίνωση του (10-8-13) ΔΣ της ΕΜΕ τονίσθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορισθεί η δυνατότητα των μαθητών που επιλέγουν τις επιστήμες υγείας να εισάγονται, εφόσον το επιθυμούν, σε σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Ο περιορισμός αυτός ήταν ένα σημαντικό λάθος του παλαιότερου συστήματος των Δεσμών, το οποίο με επιτυχία αντιμετωπίστηκε από το ισχύον σύστημα. Με τον προτεινόμενο νέο νόμο τιμωρείται ο μαθητής που επιλέγει το πεδίο των επιστημών υγείας, με τον αποκλεισμό του από την μεγαλύτερη ομάδα των σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών και αντίστροφα.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Άρθρα-Απόψεις . Ενημέρωση . Λύκειο
Περισσότερα
Σεπ
18

Πρόσληψη 36 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πρόσληψη 36 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται οι πίνακες των ονομάτων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08.50 και ΠΕ18.12.50 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προσλαμβάνονται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Σεπ
18

Άμεση ανάγκη για δημιουργία Κέντρου Ελληνιστικών σπουδών στη Βόρεια Ελλάδα: πρόταση από το Amfipoli News

“Η μακεδονική γη δε σταματά να μας εκπλήσσει” δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά την επίσκεψή του στον τύμβο Καστά Μεσολακκιάς.

Η πλούσια ιστορία της Μακεδονίας μας κάνει περήφανους ως Έλληνες στα πέρατα της γης και η μεγαλειώδης κληρονομιά που μας άφησε η δυναστεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου έρχεται στο φως μέσα από τις ανασκαφές σπουδαίων σύγχρονων αρχαιολόγων. Πρώτα στη Βεργίνα το 1977 ο Εμμανουήλ Ανδρόνικος και τώρα 37 χρόνια μετά στην Αμφίπολη η Αικατερίνη Περιστέρη έφεραν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα στα οποία υποκλίνεται όλη η υφήλιος.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι τα μοναδικά ευρήματα τόσο στην Αμφίπολη όσο και στη Βεργίνα δικαιολογούν απόλυτα τη δημιουργία ενός Κέντρου Ελληνιστικών σπουδών στη Βόρεια Ελλάδα για Έλληνες και ξένους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έναν επίσημο τίτλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) στις Ελληνιστικές σπουδές. Επιπλέον, η δημιουργία ενός ιδρύματος που θα προσέλκυε σπουδαστές από όλο τον κόσμο θα ανέβαζε το επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και, δεδομένου ότι η “βαριά βιομηχανία” της Ελλάδας είναι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, θα βοηθούσε γενικότερα τη χώρα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται τα τελευταία χρόνια.
Ευχόμαστε η πρότασή μας να ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης και, γιατί όχι, να υλοποιηθεί άμεσα αν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρηματικά κονδύλια.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση . Πολιτιστικά
Περισσότερα