Το κουτσομπολιό και η φήμη στην κλασική Αθήνα

Το κουτσομπολιό και η φήμη στην κλασική Αθήνα

Το κουτσομπολιό και η φήμη στην κλασική Αθήνα

Download (PPTX, 105KB)

Βασίλης Μακράκης
Σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:
- Αρχαία Ιστορία ( Δημόσιος και ιδιωτικός βίος της κλασικής εποχής, λατρεία ηγεμόνων, αρχαίες πηγές, επιγραφική)
-Αρχαία ελληνική φιλολογία ( η δουλεία στην ιστοριογραφία, Πλάτων, ομηρικό ζήτημα, τα έπη του Ομήρου ως ιστορική πηγή, ποίηση ελληνιστικών χρόνων και η εξέλιξη της γλώσσας την ίδια περίοδο)
- Φιλοσοφία ( Ο Μαρξ και ο Αριστοτέλης)
- Κλασική Αρχαιολογία ( Πλαστική 5ου- 4ου αι. π.Χ.)
- Νεότερη Ιστορία ( πολιτική και κοινωνική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιστορία των θεσμών)

Σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα: - Αρχαία Ιστορία ( Δημόσιος και ιδιωτικός βίος της κλασικής εποχής, λατρεία ηγεμόνων, αρχαίες πηγές, επιγραφική) -Αρχαία ελληνική φιλολογία ( η δουλεία στην ιστοριογραφία, Πλάτων, ομηρικό ζήτημα, τα έπη του Ομήρου ως ιστορική πηγή, ποίηση ελληνιστικών χρόνων και η εξέλιξη της γλώσσας την ίδια περίοδο) - Φιλοσοφία ( Ο Μαρξ και ο Αριστοτέλης) - Κλασική Αρχαιολογία ( Πλαστική 5ου- 4ου αι. π.Χ.) - Νεότερη Ιστορία ( πολιτική και κοινωνική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιστορία των θεσμών)

Απάντηση

Απάντηση