Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, 122: Η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 42, 43 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 42, 43 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΜΑΘΗΜΑ XLII , ΜΑΘΗΜΑ ΧLIII ΚΕΙΜΕΝΟ α) Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant,...
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 39, 42, 43, 45 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 39, 42, 43, 45 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΧΧΧΙΧ: Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra; ex aere quoque faciebat. Si marmor...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 32, 37, 40 (Κριτήριο αξιολόγησης)

  Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 32, 37, 40 (Κριτήριο αξιολόγησης)  XXXII: Quam multas imagines fortissimorum  virorum- non  solum ad   intuendum, verum et iam  ad  imitandum- scriptores...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 39 (Κριτήριο αξιολόγησης)

ΜΑΘΗΜΑ XXXIV, ΜΑΘΗΜΑ ΧΧΧΙΧ ΚΕΙΜΕΝΑ α) Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis...