Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης) XXIV  Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις εισαγωγής από την Τράπεζα Θεμάτων

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις εισαγωγής από  την Τράπεζα Θεμάτων   Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το...

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων(2010-2021)

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων(2010-2021) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:     πλείω: τη δοτική...

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου· να αναγνωρισθεί το είδος του και να μετατραπεί σε...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 20 -Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β 10.1-4, ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3) Σκέψαι τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως,...

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16 Ο λόγος του Δημοσθένη εναντίον του Αριστογείτονα αποτελεί στην πραγματικότητα μια καταγγελία των συκοφαντών, πραγματικής πληγής για την...