Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ιστορία: Παρευξείνιος Ελληνισμός (Χρονολογικός πίνακας)

Κατεβάστε το αρχείο:Παρευξείνιος Ελληνισμός (Χρονολογικός πίνακας)
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική: Κλίση επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ σε θετικό και συγκριτικό

Κατεβάστε το αρχείο:Κλίση επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ σε θετικό και συγκριτικό

Αρχαία Ελληνικά: Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων(video)

Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων
possum

Λατινικά: Τα αποθετικά ρήματα

Κλίση αποθετικών ρημάτων
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική: Οριστική & Προστακτική Αορίστου β΄ του ρήματος λέγω

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Οριστική & Προστακτική Αορίστου β΄ του ρήματος λέγω     

Πλάτωνος Ἀπολογία, 29b

Πλάτωνος Ἀπολογία, 29b