Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Λατινικά: Εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο

Το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο εκφράζει ψυχική αντίδραση. Εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Cum αντίστροφος (cum inversum)

Ο σύνδεσμος cum  με την οριστική παρακειμένου, συχνά μαζί με το επίρρημα repente (= ξαφνικά), δηλώνει αιφνίδιο γεγονός. Στην κύρια πρόταση (σε παρατατικό ή...
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο

Πρόκειται για το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα.Εκφέρεται με:
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Λατινικά: Αυτοπάθεια

Η κτητική αντωνυμία suus-a-um και η προσωπική se (γ΄ προσώπου ενικού & πληθυντικού αριθμού) εκφράζουν κανονικά αυτοπάθεια.
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Λατινικά: Αλληλοπάθεια

Στα λατινικά λείπει η αλληλοπαθής αντωνυμία. Ένας τρόπος για να εκφραστεί η αλληλοπάθεια είναι με τις ακόλουθες φράσεις:
Λατινικά: Η χρήση της αιτιατικής

Λατινικά: Σουπίνο

Λατινικά: Σουπίνο 1. Είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους 2. σχηματισμός: ρηματικό θέμα + -tum (ή -sum) 3. μόνο δύο τύποι:       ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: amatum, deletum, lectum, auditum. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ: amatu, deletu,...