Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 935b-c

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 935b-c

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.34-36

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.34-36
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2.6.16-2.6.20

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2.6.16-2.6.20

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Φαίδρος 265a-c

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος Φαίδρος 265a-c