Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Κριτήριο αξιολόγησης:Πόλεμος

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Πόλεμος

Κριτήριο αξιολόγησης:Οι γλωσσικές γνώσεις που λείπουν από τα σχολεία

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Οι γλωσσικές γνώσεις που λείπουν από τα σχολεία

Κριτήριο αξιολόγησης:Εθελοντισμός

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Εθελοντισμός

Κριτήριο αξιολόγησης:Διακρίσεις σε βάρων των γυναικών

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Διακρίσεις σε βάρων των γυναικών

Επαναληπτικό Διαγώνισμα(Κείμενο:Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα(Κείμενο:Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς)