του Μανόλη Μαυρακάκη

Iσοκράτους “Aεροπαγητικός”, 60-62

Iσοκράτους “Aεροπαγητικός”, 60-62

17 Ιουλ, 2014

Προτεινόμενο θέμα στα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Ξενοφώντος , Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 8, 1-3

Ξενοφώντος , Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 8, 1-3

15 Ιουλ, 2014

Προτεινόμενο θέμα στα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Δημοσθένης, Κατ’ Αριστογείτονος, Α, 15-16

Δημοσθένης, Κατ’ Αριστογείτονος, Α, 15-16

14 Ιουλ, 2014

Προτεινόμενο θέμα στα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Πλάτωνος “Πρωταγόρας”:Ενότητα 1η

Πλάτωνος “Πρωταγόρας”:Ενότητα 1η

5 Ιουλ, 2014

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν από τον Σωκράτη, ο Πρωταγόρας δηλώνει ότι αυτό που προσπαθεί να διδάξει τους νέους είναι η ευβουλία, δηλαδή η ορθή σκέψη και απόφαση που απαιτείται για να διοικεί κανείς τα του οίκου του, τις ιδιωτικές του υποθέσεις, και τα της πόλεως, τις δημόσιες υποθέσεις, με λόγο και έργο. Με άλλα λόγια, ισχυρίζεται ότι με τη διδασκαλία του μπορεί να κάνει τους πολίτες αγαθούς και ικανούς να σκέφτονται και να αποφασίζουν σωστά τόσο για ιδιωτικές υποθέσεις όσο και για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά ζητήματα και μάλιστα έχοντας άποψη για αυτά και συμμετέχοντας ενεργά στην πολιτική ζωή.
Στη συνέχεια ο Σωκράτης, με λεπτή ειρωνεία, αλλά και σεβασμό στις απόψεις του συνομιλητή του, ελέγχει λογικά την άποψη του Πρωταγόρα και ισχυρίζεται αφενός ότι η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται, και αφετέρου ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη μεταδώσουν σε άλλους ανθρώπους. Προκειμένου να στηρίξει τις θέσεις του, χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα:

Δευτερεύουσες προτάσεις με ut

Δευτερεύουσες προτάσεις με ut

7 Ιουν, 2014

Συνοπτική παρουσίαση

Επαναληπτικές ασκήσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις

5 Ιουν, 2014

Ασκήσεις

Page 11 of 44110111244