Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Ἀριστοτέλους “Πολιτικά” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Ἀριστοτέλους "Πολιτικά" - Λεξιλογικές ασκήσεις Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 2:Λεξιλογικές ασκήσεις(συνώνυμα)

Κατεβάστε το αρχείο:Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 2-Λεξιλογικές ασκήσεις(συνώνυμα)
Πρωταγόρας: 2η ενότητα

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Ενότητα 5: Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνος "Πρωταγόρας":Ενότητα 5(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Πλάτωνος “Πολιτεία”(Ενότητα 11):Λεξιλογική άσκηση

Πλάτωνος "Πολιτεία"(Ενότητα 11):Λεξιλογική άσκηση

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια”-Λεξιλογικές ασκήσεις από θέματα Πανελληνίων

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια”-Λεξιλογικές ασκήσεις από θέματα Πανελληνίων