Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις εισαγωγής από  την Τράπεζα Θεμάτων

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Θεόφραστος

2. Δημόκριτος

3. Άνυτος

4. Χαρμίδης

5. Διονύσιος Α΄

 

α.  κατήγορος του Σωκράτη

β. ίδρυσε αριστοτελική σχολή με το όνομα Περίπατος

γ. τύραννος των Συρακουσών (405-367 π.Χ.)

δ. ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ.

ε. θείος του Πλάτωνα

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

 

α. Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Ακαδημία.

β. Η είδηση για τον θάνατο του Αλέξανδρου έφτασε στην Αθήνα.

γ. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με την αγωγή του Αλέξανδρου.

δ. Ο Πλάτων επισκέφθηκε για τρίτη φορά τη Σικελία.

ε. Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Αθήνα από αριστοκράτες γονείς.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

 

α.         Ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου.

β.         Ο Πλάτων επέστρεψε στις Συρακούσες για δεύτερη φορά.

γ.    Ο Ιουστινιανός έκλεισε οριστικά την Ακαδημία.

δ.    Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο και ήπιε το κώνειο.

ε.         Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα, μια μικρή πόλη της Χαλκιδικής.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Μέλητος

2. Αναξαγόρας

3. Κριτίας

4. Αρχύτας ο Ταραντίνος

5. Ησίοδος

 

α. φίλος του Σωκράτη και ηγετική μορφή των Τριάκοντα Τυράννων

β. Πυθαγόρειος φιλόσοφος

γ. στη Θεογονία του περιγράφει τη γέννηση των θεών

δ. μήνυσε τον Σωκράτη

ε. κατηγορήθηκε και αυτός για ασέβεια

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.

Α

Β

1.              O ίδιος ο Σωκράτης ονόμαζε την εξαγωγή της σωκρατικής άποψης από τον αντίπαλο συνομιλητή

2.              Ο Πρωταγόρας στη δική του εκδοχή του προμηθεϊκού μύθου τονίζει την

3.              Οι δημιουργοί στην πλατωνική Πολιτεία είναι

4.              Το σημαντικότερο πρόβλημα που συζητείται στην πλατωνική Πολιτεία είναι η

5.              Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλις-κράτος αποτελείται από   

α. ανάπτυξη της κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου.

β. διάλεξη.

γ. δικαιοσύνη.

δ. η πολυπληθέστερη από τις τρεις τάξεις.

ε. ανόμοια μεταξύ τους στοιχεία.

ζ. διδασκαλία της αρετής.

η. μία αριστοκρατία του πνεύματος.

θ. μαιευτική.

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Η μήνυση κατά του Σωκράτη έγινε

α. από τον Κριτία και τον Χαρμίδη.

β. από το ιερατείο της Αθήνας.

γ. από τον Μέλητο.

2.              Η 7η Επιστολή του Πλάτωνα αποτελεί

α. σημαντική πηγή πληροφοριών για τη ζωή του.

β. ένα είδος βιογραφίας του Σωκράτη.

γ. μία επιστολή προς τους Αθηναίους φίλους του.

3.              Ο Πλάτων ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό

α. στην Ακαδημία.

β. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.

γ. στο πρώτο του ταξίδι στη Σικελία.

4.              Κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Πρωταγόρα είναι

α. η σοφιστική τέχνη.

β. η έννοια της δικαιοσύνης.

γ. η φύση της αρετής.

5.              Στον διάλογο Πρωταγόρας ο Σωκράτης

 

α. αρνείται την ύπαρξη του απόλυτου.

β. αναζητά μία αλήθεια γενική, καθολική και απόλυτη. 

γ. χρησιμοποιεί τη διάλεξη ως μέθοδο αναζήτησης της αλήθειας.

 

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.         Πολλοί φίλοι του Σωκράτη στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα Τυράννων. 

β.          Σύμφωνα με μία παράδοση, στην είσοδο της Ακαδημίας συναντούσε κανείς την επιγραφή «γνῶθι σαυτόν».

γ.         Ο Πλάτων χρησιμοποιούσε τον μύθο, για να συμπληρώσει μία αυστηρή φιλοσοφική απόδειξη.

δ.         Η πατρότητα του φιλοσοφικού μύθου του Πρωταγόρα ανήκει στον ίδιο τον Πλάτωνα.

ε.         Για τον Αισχύλο ο Προμηθέας είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας. 

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε φράση της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό όνομα. Τα ονόματα της στήλης Β είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία σωστές φράσεις της στήλης Α (ένα όνομα της στήλης Β περισσεύει).

Α

Β

1. «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα»

2. «τὸ ταὐτοῦ πράττειν»

3. «ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν»

4. «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων»

5. «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν»

 

α. Ηράκλειτος

β. Πρωταγόρας

γ. Σωκράτης

δ. Αριστοτέλης

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης είχε βάλει σκοπό της ζωής του να αποδείξει την άγνοια όσων σπουδαίων περνιούνταν για σοφοί.
 2. Ο Σωκράτης αμφισβητεί τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητώντας τη βαθύτερη αλήθεια.
 3. Ο Πλάτων δεν συμμετείχε στην πολιτική και δεν υπηρέτησε ποτέ ως στρατιώτης.
 4. Ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία μετά την επιστροφή του από το πρώτο ταξίδι στη Σικελία.
 5. Ο Αριστοτέλης συνθέτει το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του κατά την πρώτη διαμονή του στην Αθήνα.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης παρομοιάζει τον εαυτό του με μαία στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον συνομιλητή του στην αναζήτηση της αλήθειας. 
 2. Ο Πλάτων πίστεψε πως θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο Β΄ σε φιλόσοφο- βασιλέα.
 3. Στον διάλογο Πρωταγόρας Σωκράτης και Πρωταγόρας καταλήγουν σε οριστικά συμπεράσματα.
 4. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο του ταξίδι του στην Σικελία, ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία
 5. Για τους αρχαίους Έλληνες η αρετή του ανθρώπου ως ιδιώτη διέφερε από την αρετή του ανθρώπου ως πολίτη.

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Ο Σωκράτης θέτει ως σκοπό της ζωής του

α. να αποδείξει την άγνοια όσων θεωρούνται σοφοί.

β. να ειρωνευτεί τους σημαντικούς ανθρώπους της Αθήνας του 5ου αι π.Χ.

2.              Ο Πλάτων απομακρύνθηκε από τη φιλοδοξία της συμμετοχής στα κοινά, επειδή μεταξύ άλλων

α. δεν είχε ενδιαφέρον για τα πολιτικά δρώμενα της Αθήνας.

β. η οικογένειά του είχε σχέσεις με το καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων.

3.              Η Ακαδημία του Πλάτωνα έκλεισε

α. μετά την αποτυχία του τρίτου ταξιδιού του στη Σικελία.

β. το 529 μ.Χ. με απόφαση του Ιουστινιανού.

4.              Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα το 323 π.Χ.

α. λόγω των κατηγοριών που του είχαν αποδοθεί.

β. για να ολοκληρώσει το συγγραφικό έργο του.

5.              Τα μέρη της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη είναι

α. το ἄλογον, το λόγον ἔχον και το ἐπιθυμητικόν.

β. το ἄλογον, το λόγον ἔχον και το λογιστικόν.

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Η σωκρατική αμφισβήτηση υπήρξε

α. δημιουργική.

β. πηγή άρνησης.

2.              Ο Σωκράτης καταδικάστηκε επειδή

α. δεν είχε εκπληρώσεις τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του.

β. θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πολιτική συμπεριφορά των μαθητών του.

3.              Το πρώτο θέμα συζήτησης μεταξύ Σωκράτη και Πρωταγόρα είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η διδασκαλία της αρετής.

4.              Στη δικαιοσύνη κατά τον Πλάτωνα εμπεριέχονται τρεις αρετές

α. σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη

β. ανδρεία, εντιμότητα, σοφία

5.              Ο Αριστοτέλης πρόβαλε τον όρο

α. ευτυχία.

β. ευδαιμονία.

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Όταν ο Αριστοτέλης ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει,

α. η Ακαδημία είχε αρχίσει να παρακμάζει.

β. ο Πλάτων είχε αναθέσει τη διεύθυνση της Ακαδημίας στον Ηρακλείδη.

γ. η Ακαδημία αποτελούσε σημείο συνάντησης σημαντικών λογίων της εποχής.

2.              Η φιλοσοφική σχολή Περίπατος ιδρύθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Εύδοξο.

γ. Θεόφραστο.

3.              Ο Αριστοτέλης έφυγε για δεύτερη φορά από την Αθήνα,

α. επειδή αισθάνθηκε πως βρισκόταν σε κίνδυνο μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου.

β. για να επιστρέψει στα Στάγειρα.  

γ. για να αναλάβει την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μακεδονία.

4.              Από τα μέρη της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη το ἐπιθυμητικὸν σχετίζεται με

α. τις αρετές που περιγράφουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

β. τη διατροφή.

γ. τη φρόνηση.

5.               Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλις

 

α. αποτελείται από όμοια στοιχεία.

β. ως όλον αποτελείται από ανόμοια μεταξύ τους στοιχεία.

γ. στοχεύει στην εὐβουλία.

 

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

α.         Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Ακαδημία.

β.         Η είδηση για τον θάνατο του Αλέξανδρου έφτασε στην Αθήνα.

γ.    Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με την αγωγή του Αλέξανδρου.

δ.    Ο Πλάτων επισκέφθηκε για τρίτη φορά τη Σικελία.

ε.         Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Αθήνα από αριστοκράτες γονείς.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Μέλητος

2. Αναξαγόρας

3. Κριτίας

4. Αρχύτας ο Ταραντίνος

5. Ησίοδος

 

α. φίλος του Σωκράτη και ηγετική μορφή των Τριάκοντα

β. Πυθαγόρειος φιλόσοφος

γ. στη Θεογονία του περιγράφει τη γέννηση των θεών

δ. μήνυσε τον Σωκράτη

ε. κατηγορήθηκε και αυτός για ασέβεια

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:
 2. Ο Σωκράτης είχε βάλει σκοπό της ζωής του να αποδείξει την άγνοια όσων σπουδαίων περνιούνταν για σοφοί.
 3. Ο Σωκράτης αμφισβητεί τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητώντας τη βαθύτερη αλήθεια.
 4. Ο Πλάτωνας δεν συμμετείχε στην πολιτική και δεν υπηρέτησε ποτέ ως στρατιώτης.
 5. Ο Πλάτωνας ίδρυσε την Ακαδημία μετά την επιστροφή του από το πρώτο ταξίδι στη Σικελία.
 6. Ο Αριστοτέλης συνθέτει το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του κατά την πρώτη διαμονή του στην Αθήνα.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:
 2. Η θρησκεία αποτέλεσε το πρόσχημα πίσω από το οποίο κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης του Σωκράτη.
 3. Η Ακαδημία του Πλάτωνα ήταν  σημείο συνάντησης σημαντικών λογίων της εποχής.
 4. Ο Πλάτων έδωσε κι ένα δεύτερο παρατσούκλι στον Αριστοτέλη· τον είπε «ακροατή», γιατί ο Αριστοτέλης άκουγε προσεκτικά όλα τα μαθήματα.
 5. Ο Αριστοτέλης απέφευγε να ασκεί κριτική στους συναδέλφους του στην Ακαδημία.
 6. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι οι άνθρωποι μπορούν να εξασφαλίσουν την ευδαιμονία τους μόνο με την κατάκτηση της αρετής.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή ιδιότητα.

Α

Β

1.              Άνυτος

2.              Κριτίας

3.              Διονύσιος Α

4.              Πλάτων

5.              Θεόφραστος

α. ιδρυτής  της φιλοσοφικής σχολής που πήρε το όνομα Περίπατος

β. τύραννος των Συρακουσών

γ. ένας από τους κατήγορους του Σωκράτη

δ. θείος του Πλάτωνα

ε. ιδρυτής της Ἀκαδημίας

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε φράση της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό όνομα. Τα ονόματα της στήλης Β είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία σωστές φράσεις της στήλης Α (ένα όνομα της στήλης Β περισσεύει).

 

Α

Β

1.              Βοηθούσε τον συνομιλητή του να  «γεννήσει» από μέσα του την αλήθεια.

2.              Θεωρούσε ότι ήταν σε θέση να διδάσκει στους μαθητές του την εὐβουλίαν.

3.              Εγκατέλειψε την Αθήνα, επειδή δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους Αθηναίους να σφάλουν για δεύτερη φορά σε βάρος της φιλοσοφίας.

4.              Ισχυριζόταν ότι το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι είναι δίκαιο.

5.              Ορίζει τη δικαιοσύνη ως «τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν».

 

 

α. Γλαύκων

β. Σωκράτης

γ. Αριστοτέλης

δ. Πρωταγόρας

ε. Θρασύμαχος

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Με τη μαιευτική μέθοδο ο Σωκράτης

α. παραθέτει  εξαρχής κάποια θεωρία την οποία προσπαθεί να αποδείξει.

β.επιδιώκει να εξαγάγει τη σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο.

γ. αναιρεί  σταδιακά τις θέσεις του συνομιλητή και επιδιώκει να εξαγάγει ένα νέο συμπέρασμα.

2.              Ένα από τα δύο θέματα του διαλόγου Πρωταγόρας είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η σημασία της διαλεκτικής.

γ. η δημιουργία του ανθρώπου.

3.              Ο μύθος του Πρωταγόρα αντλεί έμπνευση

α. από τον Ησίοδο και τον Αισχύλο.

β. από τον Όμηρο και τον Ησίοδο.

γ. από τον Όμηρο και τον Αισχύλο.

4.              Στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του Αριστοτέλη συνέβαλε

α. η επαφή με τον Πλάτωνα από την πρώτη στιγμή που ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία.

β. η συνάντησή του στην Ακαδημία με σημαντικούς λόγιους της εποχής.

γ. η αριστοκρατική του καταγωγή.

5.              Σύμφωνα με τα Πολιτικὰ του Αριστοτέλη η πόλις-κράτος είναι ένα όλον

α. με όμοια μέρη.

β. με αποκλειστικό στόχο τον πλούτο.

γ. αποτελούμενο από κυβερνώντες και κυβερνώμενους.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.