Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” – Ερωτήσεις από θέματα Πανελληνίων

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” - Ερωτήσεις από θέματα Πανελληνίων

Αριστοτέλη “Πολιτικά”: Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη "Πολιτικά" - Λεξιλογικές ασκήσεις Να γράψετε ομόρριζα των παρακάτω λέξεων του κειμένου:   Ενότητα 11 ὁρῶμεν πόλις κοινωνίαν οὖσαν συνεστηκυῖαν δοκοῦντος πράττουσι δῆλον στοχάζονται κυριωτάτου περιέχουσα καλουμένη Ενότητα 15 ἐπισκοποῦντι πόλις ἰδεῖν ἀμφισβητοῦσιν φάσκοντες πραγματείαν ὀλιγαρχία νομοθέτου οἰκούντων συγκειμένων συνεστώτων μορίων καλεῖν ὁμολογοῦσι δημοκρατίᾳ Ενότητα...

Πλάτωνας Πολιτεία: Ερωτήσεις από θέματα Πανελλαδικών (2000-2018)

Ερωτήσεις εισαγωγής από θέματα Πανελληνίων (2000-2016)

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 4:Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος "Πρωταγόρας" - Ενότητα 4 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Πρωταγόρας: 3η ενότητα-Λεξιλογικές ασκήσεις

Πρωταγόρας: 3η ενότητα-Λεξιλογικές ασκήσεις

Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 6-10 (Λεξιλογικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχέιο: Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 6-10 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος