Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις

 

 

Κάθε χρόνο, μία σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων αφορά τη δήλωση για συμμετοχή τους σ’ αυτές. Για το λόγο αυτό, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παρουσιάσουμε όλα όσα είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάθε υποψήφιος προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Έτσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και παράλληλα προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση – δήλωση.

 

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση – δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την αίτηση – δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας «www.minedu.gov.gr», στο σύνδεσμο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης – δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της αίτησης – δήλωσης. Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

 

Στην ίδια προθεσμία (από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα πέντε μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), εκτός από την αίτηση – δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τα πέντε μουσικά τμήματα.

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2024. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

 

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ακόμη ότι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την αίτηση – δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος – Απρίλιος 2024).

 

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της Ε.Β.Ε., όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της Ε.Β.Ε., όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

 

Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την αίτηση – δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Επισημάνσεις για υποψηφίους ΓΕΛ

 

Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, για κάθε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση οι συντελεστές βαρύτητας για καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) έχουν καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος ομάδας προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που είχε δηλώσει.

 

Η υποβολή της αίτησης – δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται. Αν ο υποψήφιος, παρότι υπέβαλε αίτηση – δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο υποψήφιος θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Επισημάνσεις για υποψηφίους ΕΠΑΛ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική αίτηση – δήλωση το ίδιο έτος, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ αυτοί θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ για όσους έχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισότιμο τίτλο, μέχρι την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.

 

Ειδικά οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση και παραπέμπονται σε επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις για λήψη πτυχίου ή και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους, με την προϋπόθεση ότι οι επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιούνιο και θα μπορούν να αποκτήσουν έγκαιρα τους απαραίτητους τίτλους (απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας) πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Τέλος, οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την αίτηση – δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, για τα επόμενα δύο χρόνια (10%), όπως δικαιούνται οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑΛ.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.