«Σπουδάζω στην πόλη μου»

 

Αρκετές οι επιλογές για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

 

                                                                                    

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και όλων των συνακόλουθών της, όλο και περισσότεροι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων επιλέγουν να σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα προσπαθήσουμε να «σκιαγραφήσουμε» το προφίλ των σχολών που έχουν ως επιλογές οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στην πόλη του Βόλου.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τμήμα «Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» (ΙΑΚΑ)

 

Το τμήμα «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο διαδικτυακό ιστότοπο της σχολής (https://www.ha.uth.gr/), «καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν τη Μέση Εκπαίδευση καθώς παρέχει πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (ΠΕ02 για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους ή ΠΕ10/ΠΕ78 για τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους)· ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών· την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία· τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού· τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού· καθώς και τα ΜΜΕ». Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου ως διοικητικοί υπάλληλοι καθώς παράλληλα και να απασχοληθούν σε δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο οποίο αναγράφεται η ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος (Ιστορία, Αρχαιολογία ή Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι ειδικεύσεις αυτές είναι α) Ιστορικοί, β) Αρχαιολόγοι και γ) Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι. Το ΙΑΚΑ προσφέρει συνεπώς τρεις κύριες κατευθύνσεις και πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία συνδυάζει με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία. (Βάση εισαγωγής 2023 → 10.550 μόρια)

 

Τμήμα «Γλωσσικών και

Διαπολιτισμικών Σπουδών»

 

Το τμήμα «Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών», όπως παρουσιάζεται μέσα από την ιστοσελίδα της σχολής (https://gdia.uth.gr/) «θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου».

 

Επιπλέον, «το τμήμα έρχεται να θεραπεύσει την ανάγκη για γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει τη γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους καθώς η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κ.α.».

 

Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι στο πρόγραμμα σπουδών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών. Η πρώτη επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις (1. Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, 2. Λογοτεχνικών Σπουδών) ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (Κινέζικη, Αραβική, Ισπανική, Ιαπωνική), ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση Ε.Γ.Δ.Ε. και προαιρετικά για την κατεύθυνση Λ.Σ., ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες. (Βάση εισαγωγής 2023 → 10.360 μόρια)

 

Τμήμα «Πολιτισμού και Δημιουργικών

Μέσων Και Βιομηχανιών»

 

Το τμήμα «Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών», όπως τονίζεται στο διαδικτυακό ιστότοπο της σχολής (https://cult.uth.gr/), «παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε αντικείμενα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μηντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης».

 

Ακόμη, το συγκεκριμένο τμήμα «θεραπεύει ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας, εκπαιδεύοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει τη θεωρητική και ανθρωπιστική παιδεία με την στοχευμένη εξειδίκευση σε εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής. Το τμήμα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας». (Βάση εισαγωγής 2023 → 9.620 μόρια)

 

Τμήμα «Ειδικής Αγωγής»

 

Το τμήμα «Ειδικής Αγωγής» σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαδικτυακό ιστότοπό του (https://www.sed.uth.gr/) «στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και τη διδασκαλία της Ειδικής Αγωγής για την εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των σύγχρονων αναγκών στην εκπαίδευση του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού. Παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και ταυτόχρονα στην ολιγοετή παρουσία του κατέχει σημαντική θέση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας».

 

Σταθερός προσανατολιστικός άξονας του τμήματος είναι η πολύπλευρη και άρτια κατάρτιση επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στελεχώσουν τις δομές που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, έναν τομέα με πολλές απαιτήσεις και έντονους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος -κατά κύριο λόγο- μπορούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ ως προς το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υπενθυμίζουμε ότι περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις και συγκεκριμένα εκείνη με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και εκείνη με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου. (Βάση εισαγωγής 2023 → 14.150 μόρια)

 

«Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης» (Π.Τ.Δ.Ε.)

 

Το «Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του τμήματος (https://pre.uth.gr/) «έχει ως στόχο να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την εφαρμογή της γνώσης και να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

Στο πνεύμα αυτό βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος, μεταξύ άλλων είναι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές την ευθύνη τους ως εκπαιδευτικοί απέναντι στο παιδί και στην κοινωνία και το ρόλο τους στη διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην εναντίωση σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων, να αποκτήσουν ερευνητική και κριτική στάση, παιδεία που θα τους βοηθήσει στην αρμονική ανάπτυξη των δυνάμεών τους και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους και να εισαχθούν σταδιακά στην άσκηση των βασικών τομέων της μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση – αξιολόγηση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας». (Βάση εισαγωγής 2023 → 15.125 μόρια)

 

 

Τμήμα «Προσχολικής

Εκπαίδευσης» (Π.Τ.Π.Ε.)

 

Το τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο διαδικτυακό ιστότοπο της σχολής (http://www.ece.uth.gr/), «στοχεύει στην προαγωγή της θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης και το συσχετισμό της με την πράξη, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες που να τους/τις καταστούν ικανούς και ικανές να ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα και επάρκεια τόσο στον πολυσύνθετο παιδαγωγικό, διδακτικό και ερευνητικό τους ρόλο, όσο και στη δυναμική των επιστημονικών και επαγγελματικών εξελίξεων στο εγγύς μέλλον.

 

Προτεραιότητα του τμήματος αποτελεί η κατάρτιση κριτικά στοχαζόμενων επιστημόνων, στον ευρύ χώρο της εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες, ενώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών διέπεται και υποστηρίζεται, κατ’ αρχήν, από τα νέα δεδομένα των επιστημών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, ενώ συγχρόνως δίνεται η δέουσα έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας (γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τέχνες, τεχνολογία και πολιτισμός) και στις ανάλογες μεθόδους της αγωγής που προσιδιάζουν σε αυτά. Τέλος, το τμήμα παρέχει μαθήματα που καλύπτουν ζητήματα μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας». (Βάση εισαγωγής 2023 → 12.600 μόρια)

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.