Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων και μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

 

 

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα διενεργηθούν από τις 17 μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2023. Παράλληλα, έγιναν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι για τα ειδικά μαθήματα «Αγγλικά», «Ελεύθερο σχέδιο» και «Γραμμικό σχέδιο» οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Δυτικής Αττικής καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 – Άνω Πατήσια).

 

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά καθώς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, θα εξεταστούν στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 – Αθήνα), ενώ εκείνοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

 

Για τα ειδικά μαθήματα «Γερμανικά» και «Αρμονία» οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, θα εξεταστούν στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 – Άνω Πατήσια), ενώ εκείνοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

 

Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά» οι υποψήφιοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, εξετάζονται στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 – Αθήνα), ενώ εκείνοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

 

Για το ειδικό μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» οι υποψήφιοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, εξετάζονται στο 5ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 & Φιλελλήνων, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234), ενώ εκείνοι από Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56701 – Νεάπολη Θεσσαλονίκης).

 

Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά» οι υποψήφιοι Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, εξετάζονται στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι, ισόγειο, πτέρυγα Δ), ενώ εκείνοι από Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εξετάζονται στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131). Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά» όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι, ισόγειο, πτέρυγα Δ).

 

Στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου θα εξεταστούν στην Αθήνα στο 5ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 14234 – Νέα Ιωνία). Στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστούν οι υποψήφιοι από Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και πιο συγκεκριμένα στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 567 01 – Νεάπολη Θεσσαλονίκης).

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται στα ίδια εξεταστικά κέντρα μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους, όπως αυτά έχουν ήδη ανακοινωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος.

 

 

Μηχανογραφικό δελτίο

υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

 

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Πέμπτη 18 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.

 

Η εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: «https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr» και οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις προτιμήσεις των σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωσή του.

 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται, ένα αντίγραφο του μηχανογραφικού, καθώς και την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση. Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω για το προσωπικό του αρχείο. Στη συνέχεια, υπογράφουν τα δύο ανωτέρω έγγραφα και τα αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) μαζί με ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνο για απόφοιτους), ένα φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ. (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017) καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ).

 

Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (COURIER) προς: «Για την επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2023» και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα. Επισημαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν μόνο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω τα οποία και απαιτούνται και όχι άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.goν.gr).

 

Έπειτα από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή στο τμήμα επιτυχίας τους ζητώντας παράλληλα τη διαγραφή τους από προηγούμενο τμήμα επιτυχίας σε περίπτωση που είναι ήδη φοιτητές. Στη συνέχεια καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού υποψηφίου και κωδικού ασφαλείας (password) από το Λύκειο. Ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.