Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.1.1.1.-1.1.6.1.

Κατεβάστε το αρχείο:  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.1.1.1.-1.1.6.1.

Στα Ελληνικά του ο Ξενοφώντας συνεχίζει την αφήγηση των γεγονότων της τελευταίας περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου ξεκινώντας από το 411 π.Χ., από το σημείο δηλαδή που διακόπηκε η αφήγηση του Θουκυδίδη. Οι Αθηναίοι μετά τη Σικελική συμφορά κατάφεραν να ανασυγκροτήσουν το ναυτικό τους και άρχισαν να αμφισβητούν την ηγεμονία των Λακεδαιμονίων στη θάλασσα.

Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας· καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου. Μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει ἀρχομένου χειμῶνος τέτταρσι καὶ δέκα ναυσὶν ἅμα ἡμέρᾳ. κατιδὼν δὲ ὁ τῶν Ἀθηναίων ἡμεροσκόπος ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς. οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν γῆν ἀνεβίβαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον. ἐγγὺς δὲ γενομένων τῶν Ἀθηναίων ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν καὶ τῆς γῆς μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Μάδυτον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον οὐδὲν πράξαντες. Μίνδαρος δὲ κατιδὼν τὴν μάχην ἐν Ἰλίῳ θύων τῇ Ἀθηνᾷ, ἐβοήθει ἐπὶ τὴν θάλατταν, καὶ καθελκύσας τὰς ἑαυτοῦ τριήρεις ἀπέπλει, ὅπως ἀναλάβοι τὰς μετὰ Δωριέως. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀνταναγαγόμενοι ἐναυμάχησαν περὶ Ἄβυδον κατὰ τὴν ᾐόνα, μέχρι δείλης ἐξ ἑωθινοῦ. καὶ τὰ μὲν νικώντων, τὰ δὲ νικωμένων, Ἀλκιβιάδης ἐπεισπλεῖ δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσίν. ἐντεῦθεν δὲ φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο πρὸς τὴν Ἄβυδον·

Λεξιλόγιο

  • ἠιών-όνος= ακτή
  • ἑωθινός-ή-όν= πρωινός-ή-ό

 

Παρατηρήσεις

1.Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου κειμένου: “Μετὰ δὲ ταῦτα… ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς.”

Μονάδες 20

2.Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ναυμαχίας στην Άβυδο και ποιος είχε καθοριστική συμβολή γι᾽ αυτό;

Μονάδες 10

 3.α) Να γράψετε τον ζητούμενο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

τοῖς στρατηγοῖς: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

ἡμέραις: γενική ενικού

χειμῶνος: κλητική ενικού

τὴν θάλατταν: δοτική ενικού και πληθυντικού

φυγὴ: γενική πληθυντικού

β) οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Μάδυτον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον.Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους της φράσης στον άλλο αριθμό.

Μονάδες 10

4. α)Να βρείτε τα υποκείμενα των ρηματικών τύπων: ἔχων, ἐναυμάχησαν, ἐβοήθει, ἐγένετο και τα αντικείμενα των ρηματικών τύπων:πράξαντες, ἐσήμηνε, ἀνεβίβαζε.

β) οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν γῆν ἀνεβίβαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον.Να χωρίσετε προτάσεις στο παραπάνω απόσπασμα και να τις χαρακτηρίσετε (κύριες ή δευτερεύουσες)

Μονάδες 10

 

 Απαντήσεις

1.Λίγες μέρες έπειτα απ᾽ αυτά ήρθε από την Αθήνα ο Θυμοχάρης με λίγα πλοία· αμέσως έγινε ξανά ναυμαχία ανάμεσα στους Λακεδαιμονίους και τους Αθηναίους, όπου νίκησαν οι Λακεδαιμόνιοι με αρχηγό τον Αγησανδρίδα. Λίγον καιρό αργότερα —αρχή του χειμώνα— έφτασε από τη Ρόδο ο Δωριεύς του Διαγόρα, κι ένα πρωί, με τα χαράματα, μπήκε στον Ελλήσποντο με δεκατέσσερα πλοία. Μόλις τ᾽ αντίκρισε, ο Αθηναίος σκοπός της υπηρεσίας ειδοποίησε τους στρατηγούς·

2.Στα παράλια της Αβύδου έγινε ναυμαχία ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Λακεδαιμονίους με αρχηγό τον Μίνδαρο. Αρχικά η ναυμαχία ήταν αμφίρροπη, καθώς όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Ξενοφώντας, άλλοτε επικρατούσαν οι Αθηναίοι και άλλοτε οι Λακεδαιμόνιοι. Τότε έφτασε με δεκαοχτώ πλοία ο Αλκιβιάδης, με συνέπεια να υποχωρήσουν οι Πελοποννήσιοι άτακτα προς την Άβυδο.

3.α) τοῖς στρατηγοῖς:τῷ στρατηγῷ

ἡμέραις:ἡμέρας

χειμῶνος:χειμών

τὴν θάλατταν:θαλάττῃ, θαλάτταις

φυγὴ:φυγῶν

β) ὁ Ἀθηναῖος ἀπέπλευσε εἰς Μάδυτον πρὸς τὰ ἄλλα στρατόπεδα.

4.α)ἔχων: υποκείμενο «Θυμοχάρης» (συνημμένη)

ἐναυμάχησαν: υποκείμενο «Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι»

ἐβοήθει: υποκείμενο «Μίνδαρος»

ἐγένετο: υποκείμενο «φυγὴ»

 πράξαντες:οὐδὲν

ἐσήμηνε: τοῖς στρατηγοῖς

ἀνεβίβαζε: τὰς τριήρεις

 

β) οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν:Κύρια

ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν γῆν ἀνεβίβαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις περὶ τὸ Ῥοίτειον:Δευτερεύουσα

ὡς ἤνοιγε:Δευτερεύουσα


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.