Ανακοίνωση του τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ για την κατάτμηση του τμ. Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση του τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ για την κατάτμηση του τμ. Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση του τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ για την κατάτμηση του τμ. Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 4η Οκτωβρίου 2018, με αφορμή τη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για να συζητήσει το άρθρο 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».

Τα μέλη της Συνέλευσης θεωρούν θετική τη δημιουργία δύο νέων Τμημάτων τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ένταξη του Τομέα Ψυχολογίας στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του ιδίου του Τμήματος Φ.Π.Ψ, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Η Συνέλευση, σύμφωνα με το Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 1 10 2018 και την ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 2 10 2018 , προτείνει να επανεξεταστεί το θέμα της ονομασίας του Τμήματος το οποίο θα προκύψει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα γνωστικά αντικείμενα των μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του.


 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος