Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αναλυτική εκτίμηση βάσεων 1ου επιστημονικού πεδίου

Μελέτη αναλυτικής εκτίμησης βάσεων κάθε τμήματος ξεχωριστά, στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση της ΕΒΕ (για τα τμήματα που επηρεάζονται). Κατά τα άλλα, περιλαμβάνονται...

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα, τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε...

Η νέα κατανομή σχολών σε πεδία και τα ποσοστά μεταβολή των...

Η νέα κατανομή σχολών σε πεδία και τα ποσοστά μεταβολή των βάσεων

Πανελλαδικές 2021: Ορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης...

Ορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής   Aπόφαση υπ’ αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26.02.2021 αναφορικά με τον ορισμό ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή...

Αστυνομία: Μισές θέσεις μεγαλύτερες βάσεις

-Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250). Το 2013 είχαν εισαχθεί 500. -Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).Το 2013 είχαν εισαχθεί 80.

Πανελλαδικές 2015: Πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις;

Η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο» για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το νέο μηχανογραφικό που θα κληθούν να συμπληρώσουν.