Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου

Φέτος αναμένεται πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου γιατί έχουμε: 1]7,8% συνολικά λιγότερους εισακτέους . 2]10% λιγότερους υποψήφιους που διαγωνίσθηκαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3] χειρότερες γραπτές επιδόσεις στις ΑΟΘ (1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας), στα Μαθηματικά Γεν. (2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας) και σε αρκετά άλλα μαθήματα (Μαθηματικά(κατ), ΑΕΠΠ, κλπ). Για τα ΤΕΙ είναι δύσκολο να γίνει ασφαλή πρόβλεψη γιατί έχουμε πολύ μεγάλη μείωση των εισακτέων κατά 37,5%.

Πανελλαδικές 2021:Αποτελέσματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στα Δημόσια...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β) υποψηφίων για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ 2021. Από το Υπουργείο...

Πανελλαδικές 2022: Οι οριστικοί Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων...

Πανελλαδικές 2021: Οι βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά στοιχεία

Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής  Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Β) υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ 2021. Από το Υπουργείο Παιδείας...

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων 3ου Επιστημονικού πεδίου

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων 3ου Επιστημονικού πεδίου   Δείτε επίσης Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων 1ου Επιστημονικού πεδίου Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων 2ου Επιστημονικού πεδίου

Πανελλαδικές 2022:Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΙΕΚ

Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής : Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β) υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έτους 2022 στην...