Λύκειο

Νοέ
25

Το μοιρολόγι της φώκιας(1)

Διαγώνισμα:Το μοιρολόγι της φώκιας(1)

Περισσότερα
Νοέ
22

Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων

Κατεβάστε το αρχείο:Σχηματισμός παραθετικών επιθέτων & επιρρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
16
Νοέ
15

Το γερούνδιο

Κατεβάστε το αρχείο: Σχηματισμός και συντακτική θέση γερουνδίου

Περισσότερα
Νοέ
15

Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Αορίστου Α΄ και Β΄ βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
14

Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Μέλλοντα Α΄ και Β΄βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα