Λύκειο

Δεκ
13

Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Επαναληπτικές ερωτήσεις από θέματα πανελληνίων

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου(Επαναληπτικές ερωτήσεις από θέματα πανελληνίων)

Περισσότερα

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις (3, 2, 13-16)

Προτεινόμενο θέμα στα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Αρχαία Ελληνικά . Θεματογραφία . Λύκειο . Μαθήματα
Περισσότερα
Δεκ
06

Το ρήμα feror

Κατεβάστε το αρχείο:Η κλίση του ρήματος feror σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις

Περισσότερα
Δεκ
03

Απαρέμφατα-Μετοχές παθητικής φωνής

Κατεβάστε το αρχείο:Τα απαρέμφατα και οι μετοχές σε όλους τους χρόνους της παθητικής φωνής

Περισσότερα
Δεκ
03

Οριστική παθητικής φωνής

Κατεβάστε το αρχείο:Κλίση οριστικής σε όλους τους χρόνους

Περισσότερα
Δεκ
03

Οριστική ενεργητικής φωνής

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση οριστικής σε όλους τους χρόνους

Περισσότερα