Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Συντακτικό: Ονοματικοί προσδιορισμοί (Ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο:Ονοματικοί προσδιορισμοί-Ασκήσεις

Συντακτικό: Δευτερεύουσες προτάσεις(Πλάτωνος “Απολογία”) – Ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Δευτερεύουσες προτάσεις (Πλάτωνος "Απολογία")-Ασκήσεις

Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Υποθετικοί λόγοι (θεωρία)

Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Υποθετικοί λόγοι (θεωρία) Κατεβάστε το αρχείο:Υποθετικοί λόγοι (θεωρία)

Αρχαία Ελληνικά: Υποθετικοί λόγοι(ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ασκήσεις στους υποθετικούς λόγους. Τα παραδείγματα έχουν αντληθεί από το "Συμπόσιο" του Πλάτωνα

Αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις-άσκηση πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενη online)

Αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις-άσκηση πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενη online)

Συντακτικό: Δευτερεύουσες προτάσεις(Ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο:Δευτερεύουσες προτάσεις("Ἀπολογία Σωκράτους")-ασκήσεις