Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Νεοελληνική Γλώσσα: Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου(Άσκηση αυτο-βαθμολογούμενη online)

Νεοελληνική Γλώσσα: Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου(Άσκηση αυτο-βαθμολογούμενη online) Δείτε επίσης Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Θεωρία Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου (Άσκηση αυτο-βαθμολογούμενη online) Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου(Άσκηση αυτο-βαθμολογούμενη online) Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου-Ασκήσεις      
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Συνώνυμα-αντώνυμα (Άσκηση αντιστοίχισης)

Κατεβάστε το αρχείο:Συνώνυμα-αντώνυμα:Άσκηση αντιστοίχισης(1)
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις(9)

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις(9) Κατεβάστε το αρχείο: Επαναληπτικές ασκήσεις (9) - Δομή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης, συνοχή, ενεργητική-παθητική σύνταξη, κριτήριο αξιολόγησης
Πυροσβεστική ακαδημία

Νεοελληνική Γλώσσα: Αντώνυμα-Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενες online)

Νεοελληνική Γλώσσα: Αντώνυμα-Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενες online) Άσκηση 1η Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Ασκήσεις στην ενεργητική-παθητική σύνταξη

Κατεβάστε το αρχείο:Ενεργητική-παθητική σύνταξη - Ασκήσεις Επιμέλεια: Έφη Ξύδη, Φιλόλογος